CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE v2018.06.21

COMMAND NAME

INPUT

DESCRIPTION

EXAMPLE

 

Parameter1

Parameter2

Parameter3

Parameter4

Parameter5

 

!adim nedir

 

 

 

 

 

 

 

!adin nedir

 

 

 

 

 

 

 

addproperty

property

    

add property to CEYD-A

{!SET sifat=zeki!}Özelliklerime {!RET addproperty {!GET sifat!}!} olmayı ekledim Bana kendini anlat diyebilirsin

addtoarray

array

relation

value

  

add value to two dimensional array containing relation like array[relation]=value

SABLON:(anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala|büyükbaba|anneanne|babaanne|dede)(min|mın|mun|mün){HERSON}(ismi|adı) ({HERSON})

CEVAP:{!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım.

$1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin

addtovariable

array

value

   

add value to one dimensional array like array[]=value

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim

appvers

     

returns application version of CEYD-A

CEVAP:{!IF $APPVERS<5.8.5??Bu komutu çalıştırabilmem için CEYD-A yı ücretsiz Google Marketten güncelleyiniz::Şu anda pil sıcaklığı {!EVAL {!RET3 pil sağlığı!} / 10!} derecedir!}

ara,phonecall

phonenumber

speakeron = true

 

 

 

makes a phonecall to the phonenumber. Phonenumber may be a number or a name listed in the phonebook. If speakeron is true, the loud speaker will be on

CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

callaction

actionUri

    

makes an intent call action to actionUri

SABLON:{HERSON}en yakın({HER1})götür{HERSON}

CEVAP:{!SET d={!RET en yakın {HER1}!}!}

{!RET callaction google.navigation:q={!GET $ADDRESSLATITUDE!},{!GET $ADDRESSLONGITUDE!}!}

callintent

action

uri

extrakey

extravalue

type

makes an intent call action with detailed parameters

SORU:yazısını gönder,15|

SABLON:({HERSON}) yazısını gönder{HERSON}

CEVAP:{!SET callintentmessage={HERSON} yazısını seçeceğiniz uygulamaya gönderiyorum!}

{!SET action=android.intent.action.SEND!}

{!SET extrakey=android.intent.extra.TEXT!}

{!SET extravalue={HERSON}!}

{!SET type=text/plain!}

{!RET callintent $action,,$extrakey,$extravalue,$type!}

checktimer

command

result

template

timer minute

specific time

yyyy-MM-dd

timer

counter

initiates a timer with specified intervals. When timer takes place, command is executed. $timerresult is the output of the command and it can be checked int the result template

CEVAP:10 dakika da bir dolar fiyatını söyleyeceğim.

{!RET checktimer '{!RET dolar!}','{!IF $timerresult>4.2??Dolar 4.2 eşiğini geçti.::Dolar 4.2 den düşük!} dolar şu an $timerresult TL',1!}

clearscreen

 

 

 

 

 

 

 

cleartimers

     

clears all timers

{!RET cleartimers!}

clocationreminder

(YER BİLGİSİ) gidince (AÇIKLAMA)

 

 

 

 

It informs you as a reminder when the specified place is reached

SORU:yer hatırlat%,20|gittiğimde hatırlat%,20|geldiğimde hatırlat%,20|gelince hatırlat%,20|gidince hatırlat%,20|

SABLON:({HER1})(yerine|)(yer hatırlat|gittiğimde hatırlat|geldiğimde hatırlat|gidince hatırlat|gelince hatırlat){HERSON}

CEVAP:{!SET $yer={HER1}!}

{!IF $yer==??{!SET $yer={!RET inputbox Nereye gidince hatırlatma yapılacak ? (Örneğin ev, iş yeri)!}!}::!}

{!SET $aciklama={!RET inputbox {!GET yer!} yerine vardığınızda yapacağım hatırlatma içeriği nedir ?<br><mute><small>Sonrasında hatırlatmanın yapılabilmesi için CEYD-A ayarlarında Yer Hatırlatmaları seçili olmalıdır.</small></mute>!}!}

{!RET {!GET $yer!} gidince {!GET aciklama!} clocationreminder!}

cmdaddactionwithpatterns

command name

command pattern

action string

 

 

 

The command defines a new command that contains the name, question template, and action definition. The command is loaded on the device afterwards

SORU:demek,100|

SABLON:{EDAT}({HER1})(?:mek|mak) (?:demek) ({HERSON})(?:mek|mak) (?:demek)(dir|tir|dır|dur|dür|tır|tur|tür|)(?:| {HERSON})

CEVAP:

{!RET cmdaddactionwithpatterns {HER1}%,(.*?){HER1}(.*),(.*?) $2(.*)!}

Tamamdır. <b>{HER1}</b> demek <b>$2</b> demek ile aynı anlama gelmekte.

ÖRNEK KULLANIM:(FİİL) demek (FİİL) demektir

cmdaddresponsewithpatterns

command name

command pattern

dialog string

 

 

 

The command defines a new command that contains the name, question template, and dialog definition. The command is loaded on the device afterwards

SORU:sonra,100|

SABLON:({HER1}) dediğimde ({HER1}) diye sor sonra ({HERSON})

CEVAP:{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace 'o yerin','$8','$3'!}!}

{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace 'onun ','$8 ',{!GET $yenisoru!}!}!}

{!RET cmdaddresponsewithpatterns {HER1},.*,cmdaskandfollow $2,{!GET $yenisoru!}!}

ÖRNEK KULLANIM:(CÜMLE) dediğimde (SORU) diye sor sonra o yerin (CEVAP) söyle

cmdalertdialog

 

 

 

 

 

 

 

cmdaskandfollow

question

result template

 

 

 

After asking the question, it transfers the  your answer to the result template and calls the final form of the result template as a new command. It is for creating interconnected chatbot commands.

SORU:soğuk,5.1|

SABLON:{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdaskandfollow hangi ilçeyi sordunuz ?,(.*) hava kaç derece!}

 

cmdceil

 

 

 

 

 

 

 

cmdcontains

needle

haystack

   

returns empty if search sting is not found in the text

{!RET cmdcontains IZMIR,$d1!}

cmdconverttotext

 

 

 

 

 

 

SORU:ne zaman,2.09|hangi tarih,2.09|

SABLON:({HER1}) (hangi tarih|ne zaman){HERSON}

CEVAP:{!SET data={!RET loadurlfetch http://web.ceyd-a.net/main/testurl.php?q2={!RET encode {HER1}!}!}!}

{!RET cmdfetchdatesentence .{!RET cmdconverttotext {!GET $data!}!}.!}

cmddeletekey

 

 

 

 

 

 

 

cmdexec

command tag

command string

 

 

 

executes command string without looking alternatives but only for the command with the tag specified

{!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}

cmdfetchalphas

index

text

   

returns index occurence of alphanumeric string in

the text

 

cmdfetchinside

delimeter

string

delimeter

string

text

  

returns string inside text between delimeters

 

cmdfetchlines

search

string

text

   

returns lines containing search string

{!SET $d1={!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}!}

{!RET cmdfetchlines izmir,$d1!}

cmdfetchnumbers

index

text

   

returns index occurence of number in the text

SORU:kadar say,41|

SABLON:{HER}({SAYI2}) (?:dan|den|nden|ndan|)? ([-+]?[0-9]*) (?:a|e|ya|ye|)? kadar say{HERSON}

CEVAP:{!FOR $i={SAYI2},$2

{!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!},

{!SET $i+=1!}

!}$2

cmdfetchnumeric

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

cmdfetchregex

regular

expression

group index

to be

string

  

makes a regular expression to string and fetches group with the index specified

{!RET cmdfetchregex (.*?) kaç.*,1,{HERHANGİ1}!}

cmdfetchsentence

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

cmdfetchtaghtml

selector

encoder

(UTF-8)

text

   

SORU:korku film%,40|

SABLON:{HERSON}(öner|tavsiye e|en iyi){HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.sinemalar.com/en-iyi-korku-filmleri!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class~=.*lists.*],$icerik!}

<mute><small>Kaynak: http://www.sinemalar.com/</small></mute>

cmdfetchtagjson

 

 

 

 

 

 

SORU:yemek fiyat%,20|

SABLON:{EDAT}({HER1}) yemek fiyat{HERSON}

CEVAP:{!SET $link={!RET cmdsearchsite www.zomato.com,{HER1}!}!}

{!SET $icerik={!RET cmdloadurl $link!}!}

{!SET $json={!RET cmdfetchtagjson page_response,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue title,{!RET cmdgetjsonvalue pageInfo,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue text,{!RET cmdgetjsonvalue numeric_cft,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue payment_info,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}

<br><small><mute>Kaynak: http://zomato.com</mute></small>

cmdfetchtaglines

selector

text

   

returns all elements parsed by selector. Elements

are given line by line

 

cmdfetchtagtext

selector

encoder

(UTF-8)

text

   

SORU:bebek ismi,4|

CEVAP:{!SET secim={!RET inputbox Cinsiyeti nedir ?!}!}

{!IF $secim==erkek??

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xerkek.htm!}!}

::

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xkiz.htm!}!}

!}

{!SET rnd={!RET random 102!}!}

{!RET cmdfetchtagtext tr:eq({!GET rnd!}),ISO-8859-9,$dosya!}

<br><small><mute>{!GET rnd!}.sıradaki ismi senin için seçtim</mute></small>

cmdfetchtagvalue

selector

encoder

(UTF-8)

tag attribute

name

text

  

SORU:şarkı sözü%,20|şarkısı%,2|söyle%,4|

SABLON:({HER1}) (şarkı sözü|şarkısı){HERSON}

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://sarki.alternatifim.com/listele.asp?fsarkici=&fsarki={!RET encode {!RET converttolatin {HER1}!}!}!}!}

{!SET $link=http://sarki.alternatifim.com/{!RET cmdfetchtagvalue a[target=arama]:nth-child(0),href,$data!}!}

{!SET $detaildata={!RET cmdloadurl UTF-8,$link!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class=sarkisozu],{!RET cmdremovetag script,$detaildata!}!}

<mute><small>Kaynak: sarki.alternatifim.com</small></mute>

cmdfloor

 

 

 

 

 

 

 {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}

cmdforwardbpl

 

 

 

 

 

 

SORU:derin öğrenme cevabı,21|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=3!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

 

{!RET cmdforwardbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Üzeri nedir bilmiyorum ama bana verilen benzer örneklere göre 2 üzeri 3 değeri = {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}

cmdgeneratebuttonquizoff

 

 

 

 

 

 

SORU:task1,20|

SABLON:1

CEVAP:{!RET cmdmessagebox Şu ana kadar sana uygun yakınlarda kiralık bir ev bulamadım ama bulunca haber vereceğim. {!RET cmdgeneratebuttonquizoff Artık bu görevi çalıştırma!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*

cmdgetcontact

 

 

 

 

 

 

{!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}

cmdgetjsonarray

key

index

json string

   

{!SET icerik={!RET cmdloadurl https://api.sinemalar.com/ajax/json/ios/v1/get/theatre/0/1/165/60!}!}

{!RET cmdgetjsonarray :has(name:contains(Pendorya)),0,$icerik!}

cmdgetjsonarraysize

 

 

 

 

 

 

SORU:json deneme,100|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl https://jsonplaceholder.typicode.com/users!}!}

{!SET $staArraySize={!RET cmdgetjsonarraysize ,$data!}!}

{!FOR $i=0,$staArraySize

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray ,$i,$data!}!}

{!RET cmdgetjsonvalues jsonelement,$row!}

İsim:{!GET $jsonelement[name]!}<br>

Kullanıcı:{!GET $jsonelement[username]!}<br><hr>

{!SET $i+=1!}

!}

cmdgetjsonvalue

key

json string

    

SORU:test,20|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://api.geonames.org/postalCodeLookupJSON?postalcode=32800&country=TR&username=demo!}!}

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray postalcodes,0,$data!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue postalcode,$row!}!}

{!GET $value!}

cmdgetjsonvalues

 

 

 

 

 

 

SORU:arama örnek1,100|

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdloadurl http://services.groupkt.com/country/get/all!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue RestResponse,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonarray result:has(name:contains(Turkey)),0,$value!}

cmdindexof

substring

start index

text

   

{!RET cmdindexof dünya,0,merhaba dünya<br>deneme yapıyorum!}

cmdlearnbpl

 

 

 

 

 

 

SORU:derin öğrenme denemesi,20|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2;2;2;2;2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=1;2;4;5;6!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

{!SET $outputstr=2;4;16;32;64!}

{!RET cmdsplit ;,outputs,$outputstr!}

{!RET cmdshowprogressanimation!}

{!RET cmdlearnbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Öğrenme verileri şunlar:<br>{!GET $outputs[0]!}<br>{!GET $outputs[1]!}<br>{!GET $outputs[2]!}<br>{!GET $outputs[3]!}<br>{!GET $outputs[4]!}

cmdloadurl

encoder

(UTF-8)

url

   

loads site url output at given encoder name. Encoder

is optional

{!RET cmdloadurl UTF-8,http://ornek.com/ornek.txt !}

{!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}

cmdloadurlfetch

 

 

 

 

 

 

SORU:kim bulmuştur,20|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} kim bulmuştur{HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.bilgilersitesi.com/tum-mucitler-ve-icatlari-tam-listesi-vikipedi.html,tr:has(td:contains({KELİME1}))!}

cmdloadurlfetchtagvalue

 

 

 

 

 

 

 

cmdloadurlpost

 

 

 

 

 

 

SORU:post örnek,400|

CEVAP:{!RET cmdloadurlpost http://posttestserver.com/post.php?a=1&b=2!}

cmdmessagebox

 

 

 

 

 

 

{!RET cmdmessagebox Ben erkek sesiyle konuşuyorum şu an!}

cmdmessageboxcallback

 

 

 

 

 

 

{!RET cmdmessageboxcallback 2,red,Konuyu Sil,,RET konuyu sil!}

cmdmessageboxclose

 

 

 

 

 

 

{!RET cmdmessageboxclose 17,indigo,Bir Daha Gösterme,<style>img{box-shadow: 0px 0px 0px #888888;float: left; margin: 6px 15px 15px 0px;}</style><img height=64px src=http://ceyd-a.net/images/friend.png>Artık yeni bir duygum daha var. Şimdi sadece üzüntü değil arkadaşlık duygusunu da gösterebiliyorum. ARKADAŞ OLALIM dersen deneyebilirsin. Eğer samimiyetimden hoşlanmazsan CİDDİ OL diyerek geri dönebilirsin!}

cmdmessageboxclosewithaction

 

 

 

 

 

 

{!RET cmdmessageboxclosewithaction 12,blue,Ayarları Aç,Eğer mikrofon dinlemeye geçmiyorsa ayarlardan <b>Temel Google Algılamasını</b> seçiniz.,RET ses girişi ayarları!}

cmdmutedstring

 

 

 

 

 

 

{!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}

cmdnext

 

 

 

 

 

 

SORU:pendik hava,40|

CEVAP:{!RET cmdnext 3!}

cmdopenapp

 

 

 

 

 

 

 

cmdreadsms

 

 

 

 

 

 

 

cmdregreplace

 

 

 

 

 

 

SORU:test,40|

CEVAP:{!RET cmdregreplace cenker,(.*) kimdir.*!}

cmdremovetag

selector

text

    

SORU:show tv,20|

SABLON:{HERSON}yayın akışı{HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.tvyayinakisi.com/show-tv!}!}

{!RET cmdremovetag ins,{!RET cmdremovetag script,{!RET cmdfetchtaghtml div[class=six columns]:has(div[class~=.*time.*]),$icerik!}!}!}

cmdreplace

search

string

replace

string

text

   

{!RET cmdreplace IZMIR,Bir ilimiz,$d1!}

cmdreplaceall

search

string

replace

string

text

    

cmdround

 

 

 

 

 

 

 

cmdsearchreminders

 

 

 

 

 

 

SORU:yerlerim%,20|yerlerin%,20|

SABLON:yerleri.de ({HER1}){İ EKİ} ara{HERSON}

CEVAP:{!SET $ignored={!RET cmdsearchreminders yer,,,{HER1},true!}!}

{!IF $ignored== ??<b>{HER1}</b> kriterinde hiç bir yeriniz kaydedilmedi. Önce, {HER1} yerinde iseniz <b>Burası {HER1}</b> diyerek yer bilgisini kaydediniz::{!GET $ignored!}!}

ÖRNEK KULLANIM:yerlerimde (KAYITLI YER) ara

cmdsearchremindersbydate

 

 

 

 

 

 

SORU:ne zaman gittim,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} ne zaman{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

{!RET cmdsearchremindersbydate YER,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,hala,,,true,2015-11-12,2016-11-13!}

cmdseslenincecalistir

 

 

 

 

 

 

 

cmdsetcurrentquizoff

 

 

 

 

 

 

 

cmdsetpitch

 

 

 

 

 

 

SORU:incelt%,20|

SABLON:{HERSON}ses{HERSON}incelt{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpitch 2.0!} sesim inceldi sanırım

ÖRNEK KULLANIM:sesini incelt

cmdsetpreference

 

 

 

 

 

 

SORU:sohbet modu%,40|

SABLON:{HERSON}sohbet modu{HERSON}aç

CEVAP:{!RET cmdsetpreference prefRecognizeContinously,true!}

Sohbet modu açılmıştır. Artık ön plandaki her konuşmamdan sonra dinlemeye geçeceğim.

cmdsetpreferencestr

 

 

 

 

 

 

SORU:tema%,5|

SABLON:{HERSON}(açık|beyaz) tema{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpreferencestr prefTheme,1!}{!RET cmdsetpreferencestr prefFonts,Muli!}

CEYD-A yı kapatıp açtığınızda ekran açık temaya dönüşecektir

<br><small><mute>SAYDAM TEMA derseniz arka planı saydam olacaktır</mute></small>

cmdsetspeechrate

 

 

 

 

 

 

SORU:hızlı oku%,4|hızlı konuş%,4|

CEVAP:{!SET ignored={!RET cmdsetspeechrate 2!}!}

{!RET cmdsetpreferencestr prefSpeechRate,3!}Artık hızlı konuşacağım.

cmdshowtds

td index(es) to be shown

isFirst

table string

  

shows only selected tds inside html table

{!RET cmdshowtds 3,$icerik2!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,$icerik2!}

cmdshowtrs

 

 

 

 

 

 

SORU:cmdgettvrating,100|

SABLON:cmdgettvrating ({HER1}),({HER1})

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.medyatava.com/rating/{HER1}!}}!}

{!SET icerik1={!RET cmdfetchtaghtml table[class~=.*rating_table.*],$icerik!}!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,{!RET cmdshowtrs 1;2;3,$icerik1!}!}

cmdspeaklang

string

lang

    

SORU:adam ol%,11|

CEVAP:{!RET cmdspeaklang eurturkishmale,Nasıl? Şimdi adam oldum mu $SAHİBİNADI?!}

cmdsplit

 

 

 

 

 

 

SORU:en sevdiklerim,20|benim,0.9|

SABLON:{EDAT}(benim |)en sevdiklerim( neler| ne)*

CEVAP:{!SET $keys={!RET listarray staMyFavorites!}!}

{!RET cmdsplit ;,array,$keys!}

{!SET staMyFavoritesSize={!GET staArraySize!}!}

{!IF $staMyFavoritesSize==1??.::

<br>Favorilerin şunlar:<br>

{!FOR $i=0,$staMyFavoritesSize

{!SET $j={!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!}!}

{!SET $anahtar={!RET cmdsplitandfetch ;,{!GET $j!},$keys!}!}

{!GET $anahtar!},{!GET $staMyFavorites[{!GET $anahtar!}]!}<br>

{!SET $i+=1!}

!}

!}

cmdsplitandfetch

splitter

character

index

text

  

split text by splitter character into array and fetch

the string at the array index

SORU:lider%,10|

SABLON:{HERSON}(lig{HERSON}lider|lider{HERSON}kim|lider{HERSON}takım|hangi{HERSON}takım{HERSON}lider){HERSON}

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdsplitandfetch </tr>,1,{!RET puan durumu!}!}!}

{!IF $icerik!=??<table><tr>{!GET $icerik!}</tr></table>::!}

ÖRNEK KULLANIM:süper lig lideri kim

cmdstartvibrate

 

 

 

 

 

 

SORU:masaj yap%,10|

CEVAP:{!IF $APPVERS>6.0.2.8??{!RET cmdmessagebox Masaj aleti olarak kullanabilmen için titreşimi en güçlü açıyorum. Artık elimden geldiği kadar.!}{!RET cmdstartvibrate!}::Bu özelliği CEYD-A nın yeni sürümlerdinde sunabiliyorum. İstersen beni ücretsiz Play Marketten güncelleyebilirsin!}

cmdstopvibrate

 

 

 

 

 

 

 

cmdsubstring

start index

end index

text

    

cmdtrimspaces

 

 

 

 

 

 

 

cmdunion

 

 

 

 

 

 

 

cmdunmutedstring

 

 

 

 

 

 

{!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}

contains

 

 

 

 

 

 

{!SET cont={!RET contains {!RET appvers!},GA!}!}

convertdate

yyyy-MM-

dd

format string

(default

    

{!SET $bugun={!RET convertdate bugün,dd.mm.YYYY!}!}{!GET $bugun!}

convertdatetominutes

date time

string

default

value=yyyy-

   

returns minutes

{!RET convertdatetominutes 2016-06-10 10:00:00!}

converttointeger

 

 

 

 

 

 

{!RET converttointeger üçüncü!}

converttolatin

string

     

SORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>

converttonumber

 

 

 

 

 

 

 

creminder

 

 

 

 

 

 

SORU:hatırlat,20|

SABLON:hatırlat

CEVAP:{!IF $staTimeQuestion!=??{!RET creminder saat {!GET $staTime!} da size {!GET staTimeQuestion!} uyarısını yapıyorum hatırlatmanız var!}

Saat {!GET $staTime!} da {!GET staTimeQuestion!} konulu hatırlatma yapacağım{!SET $staTimeQuestion=!}::!}

ÖNCEKİ KOMUT:ne zaman

decode

encoded

string

    

decodes from url coded string

{!RET {!RET decode {!RET cmdreplace '%2C',' OR ',{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}

decodefetchtag

 

 

 

 

 

 

SORU:iftar,20|

SABLON:({HERSON}nerede iftar{HERSON})|({HERSON}iftar nerede{HERSON})

CEVAP:{!SET dosya={!RET loadurlencode https://www.zomato.com/tr/istanbul/restoranlar?iftar=1!}!}

{!RET decodefetchtag $dosya,article!}

<br><small>Kaynak: zomato.com</small>

ÖRNEK KULLANIM:iftar nerede yenir

decodefetchtaghtml

 

 

 

 

 

 

SORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>

decodefetchtaglines

 

 

 

 

 

 

 

decodefetchtagsrc

 

 

 

 

 

 

SORU:puan durumu%,7|puan tablosu%,7|lig sıralama%,7|

CEVAP:<style>td{font-size:1em;}a{color: inherit;}</style>{!SET icerik={!RET loadurlencode http://canliskor.milliyet.com.tr/fikstur/,UTF-8!}!}{!RET decodefetchtagsrc {!GET icerik!},div[class~=.*pdurum],UTF-8!}<small>Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/skorer/</small>

decodelinescontaining

 

 

 

 

 

 

{!SET css={!RET loadurlencode http://www.powerturk.com/css/styles.css?v=23!}!}<style>{!RET decodelinescontaining $css,pop40Chart!}</style>!}!}{!GET $css!}

decodesplitandfetch

 

 

 

 

 

 

SORU:ayır ve al,40|

CEVAP:{!SET dizi=2,4,8,32,103!}

{!RET decodesplitandfetch $dizi,,4!}

decodetagvalue

 

 

 

 

 

 

SORU:masal oku,10|

CEVAP:<style>img{ display: block;max-width:200px;width: auto;height: auto;}</style>{!SET liste={!RET loadurlencode http://www.masaloku.com/kategori/masallar!}!} {!SET link={!RET decodetagvalue $liste,div[class=post-title]>a:nth-child(2),href!}!} {!SET icerik={!RET loadurlencode {!GET link!}!}!}{!RET decodefetchtagsrc $icerik,div[class=entry]>p!}<br><small>Kaynak: www.masaloku.com</small>

devicename

      

SORU:modelin%,1|markan%,1|markası,1|telefonumun modeli%,1|

CEVAP:Modelim {!RET devicename!}, bence iyi cihaz. Sonuçta onun üzerine kuruluyum kötü demek mümkün mü ?

direk ara

 

 

 

 

 

 

 

emailaddr

 

 

 

 

 

 

 

encode

decoded

string

    

transforms into url coded string

{!RET {!RET decode {!RET cmdreplace '%2C',' OR ',{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}

fetchalphas

 

 

 

 

 

 

{!SET cumle=deneme yazısı yazıyorum!}{!RET fetchalphas $cumle,2!}

fetchdate

 

 

 

 

 

 

 

fetchnumbers

 

 

 

 

 

 

SORU:kadar say,10|

SABLON:({HERSON}) (?:den|dan) ({HERSON}) (e|a|ye|ya) kadar say{HERSON}

CEVAP:{!IF {HERSON}<$2??{HERSON} {!RET {!RET fetchnumbers {!EVAL {HERSON}+1!},0!} den $2 e kadar say!} :: {HERSON}!}

ÖRNEK KULLANIM:(SAYI)dan (SAYI)ya kadar say

fetchnumeric

text

    

returns first occurence of numeric value in the text

{!RET fetchnumeric benim boyum 1,74dir!}

fetchregex

 

 

 

 

 

 

{!RET fetchregex $cumle,([0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}),0!}

 

fetchtag

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

fetchtagsrc

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

fetchtime

 

 

 

 

 

 

 

geldiğimde hatirlat

 

 

 

 

 

 

 

getcity

      

{!SET sehir={!RET getcity!}!}

getdiskfree

 

 

 

 

 

 

Cihazın boş disk alanı {!RET getdiskfree!}

getdisktotal

 

 

 

 

 

 

Cihazın toplam disk alanı {!RET getdisktotal!}

getextfree

 

 

 

 

 

 

 

getexttotal

 

 

 

 

 

 

 

getjsonarray

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

getjsonvalue

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

getmemfree

 

 

 

 

 

 

Cihazın boş hafıza alanı {!RET getmemfree!}

getmemtotal

 

 

 

 

 

 

Cihazın toplam hafıza alanı {!RET getmemtotal!}

getprovince

      

 

{!SET ilce={!RET strlowercase {!RET getprovince!}!}!}

!}

getrelationfromarray

 

 

 

 

 

 

 

getremainingdays

spoken

format

format string

(default

   

returns remaining days

{!SET $tarih=23 Nisan 2014!}

{!SET $gun={!RET cmdfetchnumbers 0,{!EVAL 0 - {!RET getremainingdays $tarih!}!}!}!} Ben {!GET $gun!} günlüğüm

getremainingtime

 

 

 

 

 

 

{!SET ignored={!RET öğle vakti ne zaman!}!}

{!SET staTime={!GET $staOgle!}!}

{!SET $kalanzaman={!RET getremainingtime $staTime!}!}

getsearchimage

search

string

unused

    

{!RET getsearchimage ceyda,1!}

haber

 

 

 

 

 

 

 

haserror

text

    

returns empty if there is no error message in the text

SORU:annemi ara,12|

CEVAP:{!SET $anneismi={!RET annenin ismi ne!}!}

{!SET $ret={!RET {!GET $anneismi!} ara!}!}

{!SET $err={!RET haserror $ret!}!}

{!IF $err??{!RET annem ara!}::!}

hatirlat

 

 

 

 

 

 

 

hava bulut              

 

 

 

 

 

 

 

hava derece                

 

 

 

 

 

 

 

hava durumu            

 

 

 

 

 

 

 

hava hissedilen              

 

 

 

 

 

 

 

hava kar              

 

 

 

 

 

 

 

hava nasil              

 

 

 

 

 

 

 

hava nem            

 

 

 

 

 

 

 

hava rüzgar            

 

 

 

 

 

 

 

hava yağmur              

 

 

 

 

 

 

 

indexof

 

 

 

 

 

 

 

inputbox

caption

string

     

SORU:yaşım kaç,5.1|kaç yaşındayım,5.1|

CEVAP:{!IF $staOwnerAge!= ??Yaşın bildiğim kadarıyla {!GET $staOwnerAge!}. Doğru değil mi ?::{!SET $staOwnerAge={!RET inputbox Yaşını bilmiyorum. Yaşın kaç ?!}!} !}

ÖRNEK KULLANIM:kaç yaşındayım

insidedelimeters

 

 

 

 

 

 

SORU:şampiyon olur,3|

CEVAP:{!SET sayfa={!RET encode {!RET puan durumu!}!}!}{!SET satir={!RET decodefetchtag {!GET sayfa!},tr:contains(1.)!}!} {!RET decode {!RET insidedelimeters {!RET encode {!GET satir!}!},.,.!}!} şampiyon olabilir gibi görünüyor. Çünkü şu an lider durumda.<br>Elimdeki bilgiye göre oynadığı oyun sayısı ve puanı da şöyle<br>{!GET satir!}

ÖRNEK KULLANIM:kim şampiyon olur

internette ara

 

 

 

 

 

 

SORU:ondescriptionnotfound,10|

SABLON:ondescriptionnotfound ({HERSON})

CEVAP:{!SET has={!RET cmdcontains kim,{!GET questionstring!}!}!}

{!IF $has!=??{!RET askshowpicture {HERSON}!}

::{!RET {!GET questionstring!} internette ara!}!}

linescontaining

encoded

string

search string

    

{!SET d1={!RET loadurlencode http://orneksite.com/ornekdosya.txt!}!}{!RET decode {!RET linescontaining {!GET d1!},ankara!}!}

listarray

 

 

 

 

 

 

SORU:kampanya gir,10|

CEVAP:{!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}

{!IF $title!=tamam??

{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}

{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}

{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}

SORU:kampanyaları söyle,20|

CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}

listvariable

array name

    

lists array values

SORU:severim,5|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.

SORU:seviyorum,5|

SABLON:{HERSON}(neleri seviyorum){HERSON}

CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}

listele

 

 

 

 

 

 

 

loadurlencode

 

 

 

 

 

 

SORU:sitede araştır,16|

SABLON:({HERSON}) sitede araştır

CEVAP:{!SET icerik={!RET loadurlencode http://web.ceyd-a.com/?s={HERSON}!}!}{!RET decodefetchtag {!GET icerik!},div[class~=.*excerpt]!}

loadurlfetch

url

selector

encoder

   

SORU:nesi meşhur%,10|nesiyle meşhur%,10|nesi ünlü%,10|nesiyle ünlü%,10|

SABLON:({HER1}){NİN EKİ} (nesi|nesiyle){HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.nkfu.com/hangi-yore-nesiyle-unlu/,p:contains({HER1})!}

ÖRNEK KULLANIM:(İL İSMİ)nin nesi ünlüdür

loadurlsrc

 

 

 

 

 

 

 

macaddr

 

 

 

 

 

 

 

makefirstlettersuppercase

string

     

{!SET icerik1={!RET cmdloadurl https://www.wikiwand.com/tr/{!RET cmdreplace ,'_',{!RET makefirstlettersuppercase {HER1}!}!}!}!} {!GET icerik1!}

makefirstletteruppercase

string

     

{!SET icerik={!RET cmdgetjsonarray five:has(name:contains({!RET makefirstletteruppercase {HERSON}!})),0,$data!}!} {!GET icerik!}

mqttpublish

 

 

 

 

 

 

SORU:bağlan,20|

CEVAP:{!RET mqttpublish tcp://iot.eclipse.org:1883,Deneme yazısı,1,1!}

nedir

 

 

 

 

 

 

 

nedir gorsel

 

 

 

 

 

 

DEPRECEATED

phonecall

phone

number

loud speaker

on = true

    

CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

playmedia

url

is to be

parsed

    

SORU:çok yaşa,2|

CEVAP:Sende gör

{!RET playmedia http://static1.grsites.com/archive/sounds/people/people117.mp3,false!}

random

random

range limit

     

SORU:yazı mı tura mı,10|yazımı turamı,10|yazı tura,5|

CEVAP:{!SET deger={!RET random 2!}!}{!IF $deger==1??Yazı::Tura!}

rconvertdate

date string

init format

yyyyMMdd

end format

yyyy-MM-dd

   

SORU:zaman,20|süre,20|

SABLON:{HERSON}ne kadar{HERSON}(kaldı|var)

CEVAP:{!SET kalan={!RET getremainingdays {!RET rconvertdate {!GET $staDate!},dd MMMM yyyy,yyyy-MM-dd!}!}!}

{!IF $kalan!= ??

<b>{!GET $staDateQuestion!}</b> konusu için {!GET $staDate!} tarihine {!GET kalan!} gün kalmıştır.

::

Bekleyen bir zaman işlemi göremedim. Önce bayram ne zaman, anneler günü ne zaman gibi sorular sorabilirsin

!}

removeproperty

 

 

 

 

 

 

 

resetarray

 

 

 

 

 

 

SORU:kampanyaları sil,20|

CEVAP:{!RET resetarray kampanyalar!}

Mevcut kampanyaları sildim

resetvariable

 

 

 

 

 

 

SORU:sevdiklerimi sil%,5|

CEVAP:{!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.

sakla

 

 

 

 

 

 

SORU:burası,5|

SABLON:burası ({HER1})(?

ISLEM:$1 sakla

ÖRNEK KULLANIM:burası (EV, İŞYERİ, MARKET, LOKAL vs)

searcharray

variable

name

relation

name

value

  

searches 2 dimensional array for value ( value has sql

"like" syntax), return whole string containing value

SORU:kampanyasını söyle,20|

SABLON:({HER1}) kampanyasını söyle{HERSON}

CEVAP:{!RET searcharray {HER1},kampanyalar,%%!}

sendsms

phone

number

message to

be send

    

SORU:sms,40|mesaj,40|de,40|yaz,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} (?:mesaj|sms) (?:at|gönder|yolla|çek) ({HERSON}) (?:de|yaz)

CEVAP:{!RET sendsms {HER1},$2!}

ÖRNEK KULLANIM:(KİŞİ İSMİ) mesaj gönder (İÇERİK) de

showhelpbuttons

word

help string

    

{!RET showhelpbuttons {HERSON},İstersen <b>{HERSON} İNTERNETTE ARA</b> diyebilirsin. Senin için ararım veya KOMUTLAR dersen bildiğim tüm soru şablonlarını gösterebilirim.!}

showtabletds

 

 

 

 

 

 

100 gr {HERSON} {!RET showtabletds $satir,1,1!} kilokaloridir.

speaklang

 

 

 

 

 

 

{!RET speaklang je veux aller au cinema,eurfrenchfemale!}

srvcache

      

INTERNAL USE

strindexof

 

 

 

 

 

 

 

strinsidequotes

 

 

 

 

 

 

 

strlength

string

     

{!SET $cnt={!RET strlength $icerik!}!} {!GET icerik!} {!GET cnt!} harf uzunluğundadır

strlowercase

string

     

{!SET sehir={!RET strlowercase {!RET inputbox hangi şehir ?!}!}!} {!GET sehir!}

strreplace

 

 

 

 

 

 

{!RET strreplace $satir4,Started,Başladı!}

strreplaceall

 

 

 

 

 

 

{!RET strreplaceall $d1,%2F%2Fupload,http%3A%2F%2Fupload!}

strunescape

 

 

 

 

 

 

 

struppercase

string

     

{!RET struppercase büyük harflerle yazacağım bir örnek!}

substring

 

 

 

 

 

 

{!SET $saat={!RET substring {!RET saat!},0,2!}!}

Saat {!GET $saat!}.

vers

 

 

 

 

 

 

 

voicedate

spoken

format

    

returns yyyy-MM-dd formatted date

{!RET voicedate bugün!}

websearch

search

string

     

{!RET websearch {!GET $questionstring!}!}