CEYD-A Aydınlatma Metni

CEYD-A’nın geliştiricisi [Cenker Şişman (“CENKER.COM“)] olarak, kişisel verilerinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu metni, CEYD-A uygulamasını kullanırken kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Metni okumaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

CENKER.COM, CEYD-A kullanımınız kapsamında, cihazınızın işletim sistemi içerisinde bulunan; takvim etkinlikleri, telefon rehberi, medyalarınız gibi kişisel verilerinize erişim sağlamamaktadır. Uygulama içerisinde talep edilen erişim izinleri, yalnızca belirli CEYD-A özelliklerini kullanabilmenizi teminen alınmaktadır. Bu izinler neticesinde cihazınızdan dışarı herhangi bir veri aktarımı olmamaktadır. Bu kapsamda, CEYD-A, kendi tercihleriniz doğrultusunda, uygulamayı kullanmanız için gereken işlemleri Android işletim sistemi kurulu cihazınızda gerçekleştirmekte ve bu kişisel verilerinizi, onayınız olmadan, cihaz işletim sisteminin dışında bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır. CEYD-A, tercih ve talimatlarınız çerçevesinde, cihazınızda kurulu bulunan diğer uygulamalar ile etkileşim içerisinde çalışabilmektedir. Bu doğrultuda, CEYD-A ile etkileşim içerisinde olmasını tercih ettiğiniz uygulamaların kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu ve veri güvenliği prensiplerine dair Aydınlatma Metinleri, Gizlilik Politikaları ve Kullanım Sözleşmeleri gibi dokümanlarını incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Elde Edilme Yöntemleri

CENKER.COM, yalnızca aşağıda yer alan kişisel verilerinize erişmektedir;

 • e-posta adresi,
 • lokasyon koordinatları,
 • komut oluşturan IP bilgisi (erişim kayıtları) ve
 • çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla toplanan veriler.

Bu verileriniz, (i) navigasyon ve hava durumu gibi konum bilginize ihtiyaç duyan uygulama özelliklerinin tarafınızca kullanımının sağlanması, (ii) şifrenizi unuttuğunuzda hatırlatıcı e-posta gönderiminin sağlanması ve (iii) komutların güvenliğini koruma amaçlarıyla uygulama vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiler ile Paylaşımı

 • Lokasyon koordinatları,
 • şehir ve ilçe bilgisi,
 • ses bilgisi ve
 • her türlü komutunuzun cevabı

arama motoru sağlayıcısı Google veya sizin talimatlarınız ve tercihleriniz doğrultusunda cihazda çalışan diğer programlar ile paylaşılabilmektedir. CEYD-A, talimatınız olmaksızın üçüncü kişi uygulamalarla kişisel verilerinizi paylaşmamaktadır. Ayrıca, komutlarınıza ya da sorularınıza karşılık olarak CEYD-A tarafından verilen yanıtlar, Google ve Ispeech Inc. (https://ispeech.org) ile paylaşılmak suretiyle sesli yanıtlar haline getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Dayanılan Hukuki Sebepler

CEYD-A kullanımınız kapsamında, kişisel verilerinize yönelik olarak gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri;

 • CEYD-A’ya ait belirli özelliklerinin kullanılması bakımından; sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

 • erişim kayıtlarının tutulması bakımından; kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla toplanan veriler bakımından ise; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak yürütülmektedir. Kişisel verilerinizin, yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişi uygulamalara aktarımı ise açık rızanız alınarak gerçekleşmektedir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Her CEYD-A kullanıcısı, kendi kişisel verisiyle ilgili olmak kaydıyla;

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • gerekli şartların sağlanması halinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınızın Kullanımı

Veri sahibi olarak, kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, [email protected] e-posta adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

Tarafımıza ulaşan başvurular, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Cenker Şişman

Geliştirici
https://cenker.com

31.07.2019  tarihinde güncellenmiştir