CEYD-A Türkçe Sesli Asistan Sunumu ve Geliştirme Ortamı


Sunum sayfalarının görsel halleri aşağıdadır. Sunum üzerinde notlar bulunduğu için dosyadan incelenmesi tavsiye edilir.