İşlem Örneği

İşlem, CEYD-A ya başka bir komutu yaptırma işlemidir. Yani, CEYD-A nın bildiği bir komutu aynen yapmasıdır.  İşlem alanına yazılır ve Diyalog alanı boş olmalıdır.

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4