ENCODE

Yazıyı URL okunur hale döndürür. Tüm decode ile başlayan komutlardaki yazılar önce encode veya encode işlevi yapan komutla işlenmelidir.

Komut
ENCODE yazi

 

Parametreler
İsimTipAçıklamaZorunluVarsayılan
yazimetinHTML sayfa kodu veya düz yaziEvet
Örnekler

Aşağıdaki örnek URL sayfa linkine gönderilecek olan parametreleri kodlar. Örneğin sayfa linkinde kullanılacak parametre Kara Murat ise Kara%20Murat olarak işlem görür