Değişken ve Diziler

CEYD dilinde değişken ve diziler Android üzerinde çalışan CEYD-A için geçerli olmak üzere cihaz üzerine kurulu olan uygulama üzerinde saklanır.
Tek Değer Alan Değişkenler
Değişkenler $ işareti ile başlayan alfanumerik karakterler ile ifade edilirler. Örneğin $aciklama, $icerik1 gibi Değişkenlere değer atamak için SET, değeri öğrenmek için GET ifadesi kullanılır. Örnek 1: Java dilinde karşılığı Örnek 2: Java dilinde karşılığı Örnek 3: Java dilinde karşılığı
Çoklu Değer Alan Değişkenler
Değişkenlere sadece tek değer değil, sanki bir diziymiş gibi birden fazla değer de atanabilir. addtovariable array,valueTek boyutlu diziye değer ataması yapar. listvariable array Dizi değişkenlerini virgül ile ayrıştırılmış sonuç olarak döner. Değişken değerleri içinde gezinip yineleme (iterate) yapmak için: resetvariable arrayTüm dizi değişkenlerini siler
Diziler
Dizileri anahtar-key (burada relation olarak adlandırıyoruz) ve value-değerini içeren değişkenler topluluğu olarak tanımlayabiliriz. addtoarray array,relation,value2 boyutlu dizilere atama yapar. array[relation]=value olarak işlem görür Ayrıca, addtoarray kullanmadan aşağıdaki yapı örneğini kullanabilirsiniz. listarray array resetarray array cmddeletekey key,array array dizisi içindeki key ile gösterilen satırı siler searcharray variable,array,value 2 boyutlu dizi içinde value değerini SQL sözdizimindeki LIKE gibi eşleme yaparak aratır ve bulunan value değerlerinin tam halini döner. Diziler içinde yineleme yapmak için: