RET – Komut Çağırma Deyimi

RET herhangi bir komutu çağırır ve komutun dönen bir değeri var ise bu değeri yazar.

Örnekler