Seçiciler (Selectors)

decodefetchtagsrc ve benzer komutlarda kullanılabilecek bazı seçiciler şunlar. Seçiciler ile web sayfası içinde sadece istenilen bir bölümü almak ve gösterip söyletmek mümkün.


E F E elemanının altındaki F elemanı div a, .logo h2

E > F   E elemanının hemen altındaki F elemanı ul > li
E + F   E elemanının aynı seviyedeki hemen takipçisi li + li, div.head + div
E ~ F    E elemanının aynı seviyedeki takipçileri h1 ~ p
E, F, G  E F G elemanlarının hepsi a[href], div, h3


 

Örnekler:
icerik içinde div id si div1 olan alanı seçer:

sayfa kodu içinde parametre geçen tr leri seçer:

veya
tr:has(td:contains($1))
kullanılabilir

parametre geçen ilk a taginin href alanını seçer:

h3 ten sonra gelen aynı seviyedeki ul leri seçer

class ismi entry olan div in içindeki p yi seçer

 

Sayfa içeriği kodu şu şekilde varsayarsak:
<p class=”basla_icerik”><a href=”http://ornek.com/sayfa.html”>Link İsmi</a></p>

İlk p içeriği kod içindeki basla_icerik class isimli p nin içindeki a nın text alanını seçer

kod içindeki basla_icerik class isimli p nin içindeki ilk a nın hrefini seçer

kod2 içindeki basla_icerik class isimli p den hemen sonra gelen ilk p yi gösterir