Söz Dizimi (Syntax)

CEYD dili ifade ve komutları {! ve !} içinde yorumlanırlar. Herbir ifade muhakkak {! ile başlamalı ve !} ile bitmelidir. Bu işaretler dışındaki alanlar düz metin olarak algılanır. İfadeler RET, GET, SET, IF, FOR, FOREACH  ve EVAL dir. Ayrıca bir ifade içinde başka bir ifade de bulunabilir.

Örnek söz dizimleri:

Bakınız:
CEYD Dili Nasıl İşler ?