Değişken ve Diziler

CEYD dilinde değişken ve diziler Android üzerinde çalışan CEYD-A için geçerli olmak üzere cihaz üzerine kurulu olan uygulama üzerinde saklanır.
Tek Değer Alan Değişkenler
Değişkenler $ işareti ile başlayan alfanumerik karakterler ile ifade edilirler. Örneğin $aciklama, $icerik1 gibi Değişkenlere değer atamak için SET, değeri öğrenmek için GET ifadesi kullanılır. Örnek 1:
{!SET $a=1!} {!GET $a!}
Java dilinde karşılığı
int a=1;
System.out.print(a);
Örnek 2:
{!SET $a={!GET $b!}!}
Java dilinde karşılığı
int a = b;
Örnek 3:
{!SET $a={!EVAL {!GET $b!}+3!}!}
Java dilinde karşılığı
int a = b + 3;
Çoklu Değer Alan Değişkenler
Değişkenlere sadece tek değer değil, sanki bir diziymiş gibi birden fazla değer de atanabilir. addtovariable array,valueTek boyutlu diziye değer ataması yapar.
SABLON: {HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}
CEVAP: {!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim
listvariable array Dizi değişkenlerini virgül ile ayrıştırılmış sonuç olarak döner.
SORU: severim,5
SABLON: {HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}
CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.

SORU:seviyorum,5|
SABLON:{HERSON}(neleri seviyorum){HERSON}
CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}
Değişken değerleri içinde gezinip yineleme (iterate) yapmak için:
SORU:foreach deneme1
CEVAP:Sevdiklerin şunlar:<br>
{!FOREACH $staLikeList as $value
{!GET $value!}<br>
!}
resetvariable arrayTüm dizi değişkenlerini siler
SORU:sevdiklerimi sil%,5
CEVAP: {!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.
Diziler
Dizileri anahtar-key (burada relation olarak adlandırıyoruz) ve value-değerini içeren değişkenler topluluğu olarak tanımlayabiliriz. addtoarray array,relation,value2 boyutlu dizilere atama yapar. array[relation]=value olarak işlem görür
SABLON: (anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala)(min|mın|mun|mün){HERSON}(ismi|adı) ({HERSON})
CEVAP: {!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım. $1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin
Ayrıca, addtoarray kullanmadan aşağıdaki yapı örneğini kullanabilirsiniz.
{!SET $staMyFavorites[yazar]=Stephen King!}
listarray array
SORU: kampanya gir,10|
CEVAP: {!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}
{!IF $title!=tamam??
{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}
{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}
{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}

SORU:kampanyaları söyle,20|
CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}
resetarray array
SORU: kampanyaları sil,20|
CEVAP: {!RET resetarray kampanyalar!}
Mevcut kampanyaları sildim
cmddeletekey key,array array dizisi içindeki key ile gösterilen satırı siler searcharray variable,array,value 2 boyutlu dizi içinde value değerini SQL sözdizimindeki LIKE gibi eşleme yaparak aratır ve bulunan value değerlerinin tam halini döner.
SORU: kampanyasını söyle,20|
SABLON: ({HER1}) kampanyasını söyle{HERSON}
CEVAP: {!RET searcharray {HER1},kampanyalar,%%!}
Diziler içinde yineleme yapmak için:
SORU: foreach deneme
CEVAP: Favorilerin şunlar:
{!FOREACH $staMyFavorites as $key => $value
ANAHTAR:{!GET $key!}
DEĞER:{!GET $value!}
!}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.