Değişken ve Diziler

CEYD dilinde değişken ve diziler Android üzerinde çalışan CEYD-A için geçerli olmak üzere cihaz üzerine kurulu olan uygulama üzerinde saklanır.
Tek Değer Alan Değişkenler
Değişkenler $ işareti ile başlayan alfanumerik karakterler ile ifade edilirler. Örneğin $aciklama, $icerik1 gibiDeğişkenlere değer atamak için SET, değeri öğrenmek için GET ifadesi kullanılır.Örnek 1:
{!SET $a=1!} {!GET $a!}
Java dilinde karşılığı
int a=1;
System.out.print(a);
Örnek 2:
{!SET $a={!GET $b!}!}
Java dilinde karşılığı
int a = b;
Örnek 3:
{!SET $a={!EVAL {!GET $b!}+3!}!}
Java dilinde karşılığı
int a = b + 3;
Çoklu Değer Alan Değişkenler
Değişkenlere sadece tek değer değil, sanki bir diziymiş gibi birden fazla değer de atanabilir.addtovariable array,valueTek boyutlu diziye değer ataması yapar.
SABLON: {HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}
CEVAP: {!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim
listvariable array Dizi değişkenlerini virgül ile ayrıştırılmış sonuç olarak döner.
SORU: severim,5
SABLON: {HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}
CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.

SORU:seviyorum,5|
SABLON:{HERSON}(neleri seviyorum){HERSON}
CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}
Değişken değerleri içinde gezinip yineleme (iterate) yapmak için:
SORU:foreach deneme1
CEVAP:Sevdiklerin şunlar:<br>
{!FOREACH $staLikeList as $value
{!GET $value!}<br>
!}
resetvariable arrayTüm dizi değişkenlerini siler
SORU:sevdiklerimi sil%,5
CEVAP: {!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.
Diziler
Dizileri anahtar-key (burada relation olarak adlandırıyoruz) ve value-değerini içeren değişkenler topluluğu olarak tanımlayabiliriz.addtoarray array,relation,value2 boyutlu dizilere atama yapar. array[relation]=value olarak işlem görür
SABLON: (anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala)(min|mın|mun|mün){HERSON}(ismi|adı) ({HERSON})
CEVAP: {!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım. $1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin
Ayrıca, addtoarray kullanmadan aşağıdaki yapı örneğini kullanabilirsiniz.
{!SET $staMyFavorites[yazar]=Stephen King!}
listarray array
SORU: kampanya gir,10|
CEVAP: {!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}
{!IF $title!=tamam??
{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}
{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}
{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}

SORU:kampanyaları söyle,20|
CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}
resetarray array
SORU: kampanyaları sil,20|
CEVAP: {!RET resetarray kampanyalar!}
Mevcut kampanyaları sildim
cmddeletekey key,arrayarray dizisi içindeki key ile gösterilen satırı silersearcharray variable,array,value2 boyutlu dizi içinde value değerini SQL sözdizimindeki LIKE gibi eşleme yaparak aratır ve bulunan value değerlerinin tam halini döner.
SORU: kampanyasını söyle,20|
SABLON: ({HER1}) kampanyasını söyle{HERSON}
CEVAP: {!RET searcharray {HER1},kampanyalar,%%!}
Diziler içinde yineleme yapmak için:
SORU: foreach deneme
CEVAP: Favorilerin şunlar:
{!FOREACH $staMyFavorites as $key => $value
ANAHTAR:{!GET $key!}
DEĞER:{!GET $value!}
!}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.