Gizlilik Koşulları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metni için lütfen buraya tıklayınız.

GİZLİLİK KOŞULLARI

Bu şartnamede;

 • Son kullanıcı cihazı üzerinde çalışan CEYD-A ile CEYD-A’nın; ceyd-a.com, ceyd-a.net ve cenker.com sitelerindeki web ara yüzü ve servisler “Uygulama”,

 • CENKER.COM ise; “Yazılımcı” veya “Geliştirici” olarak

ifade edilecektir.

CENKER.COM, gizliliğinizin ve bilgi güvenliğinizin korunması ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı teminen belirli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

İzinlere Dair Açıklamalar

Uygulama’nın tercihleriniz doğrultusunda cihaz üzerinde çalışabilmesi için, cihazınızın belirli özelliklerine ve fonksiyonlarına erişimi gerekmektedir. Erişimler, izinleriniz doğrultusunda gerçekleşmektedir. İzinlerinizi tercihiniz doğrultusunda dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Örneğin, Uygulama;

 • sesinizi ve komutlarınızı algılamak için; Mikrofon,

 • yer bilgileri komutlarını çalıştırmak için; Konum,

 • selfie ve fotoğraf çekmek için; Kamera,

 • kişileri aramak, SMS göndermek ve SMS okumak için; Telefon Kişileri ve SMS,

 • randevu ve hatırlatmalarınız için; Takvim

izinlerine erişmesi gerekmekte ve bu doğrultuda ilgili izinlere ihtiyacı bulunmaktadır.

CENKER.COM; kullanıcıların IP adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için tespit edebilmekte ve bunları kullanabilmektedir.

CENKER.COM tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan veya internet sitesi ve Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; CENKER.COM tarafından, kullanıcının kimliği anonimleştirilmiş halde, çeşitli istatistiki değerlendirmeler, araştırmalar ve benzeri amaçlar için kullanılabilmektedir.

Uygulama, başka sitelere bağlantı sağlayabilmektedir. Uygulama’nın, bu bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

CENKER.COM, bu şartnameyi zaman zaman değiştirebilir. Yapılan değişikliklerin tarihi, şartnamenin sonunda belirtilmektedir. Bu değişiklikler, yayımlandığı tarihte etki doğuracaktır.

Açıklamalar

 • Uygulama, Google Play Store mağazasından indirilebilmektedir. Başka site bağlantıları üzerinden indirilen uygulama sürümleri yasal şartlar taşımamaktadır.

 • Son kullanıcıya satılan Android işletim sistemine sahip cep telefonu, tablet gibi ürünlerde uygulamanın ön yüklü olarak kurulup dağıtılması için iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 • Yazılımcı, uygulamanın ismini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Uygulamanın çalışma yapısı, tasarımı ve işlevsel özellikleri ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı geliştiriciye aittir.

 • Yazılımcı, önceden haber vermeksizin, uygulama üzerinde değişiklikte bulunabilir.

 • Uygulamanın çalışabilirliği ve devamlılığı için verilmiş bir taahhüt söz konusu değildir. Geliştirici yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

 • Uygulama, internet üzerinden farklı firmalara ait servislerden aldığı bilgileri derleyerek yorumlar. Servislerden gelen bilgiler Yazılımcının sorumluluğunda değildir. Servislerin kapatılması veya yanlış bilgi vermesi gibi durumda bunlardan Yazılımcı sorumlu değildir.

 • Uygulamanın yazılı veya sözlü olarak ifade ettiği ve kullanıcının onur kırıcı, küçük düşürücü veya aşağılayıcı olarak nitelediği hiçbir söylemden geliştirici sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Geliştirici tarafından yazılmamış, uygulama dışından sağlanan her türlü bilginin içeriğinden veya kullanıcıların kendi oluşturduğu söylemlerin istem dışı tüm CEYD-A uygulamalarına yayılmasından ve bunun getirdiği onur kırıcı, küçük düşürücü veya aşağılayıcı söylemlerden geliştirici sorumlu tutulamaz.

 • Uygulama; internet bağlantısı gerektirir. İnternet kota kullanımı ile problem yaşamamanız için Wireless veya Kablo ile limitsiz bir internet bağlantısı tercih ediniz. İnternet kullanımından doğacak ek faturalamalardan ve masraflardan dolayı Yazılımcı sorumlu tutulamaz.

 • Yazılımcı, bu sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir.

 • Yaşanacak tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri (Türkiye Cumhuriyeti) adli makamları yetkilidir.

 • CEYD-A, 2000’den fazla sesli komutun içerdiği sesli yönetim sağlayan asistandır. Engelli ve diğer tüm kullanıcılar tarafından günlük hayatı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Cihaz Yöneticisi (BIND_DEVICE_ADMIN olarak referans edilmiştir) izni, cihaz ekranını sesli komut kullanarak kilitlemek için gereklidir.

 • Uygulamayı kullanan her kişi bu kullanıcı sözleşmesini de kabul etmiş sayılır.
 • CENKER.COM, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için yeterli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Siber saldırı, yazılımsal sorunlar veya bunun gibi yeterli önlem alınamamış benzeri durumlardan oluşan ifşa olaylarından CENKER.COM sorumlu değildir.
 • Uygulama içerisinde herhangi bir kişisel veri saklanıyor ise bu verinin güvenliğinden ve gizliliğinden doğacak herhangi bir ihlalden dolayı Yazılımcı sorumlu tutulamaz
 • Uygulamanın kullanıcıya doğuracağı her türlü zarardan geliştirici sorumlu tutulamaz.
 • Uygulamanın ses tanıma ve metinden sese dönüştürme özelliklerini Google ve iSpeech, Inc. dahil, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir dizi üçüncü taraf şirketten yazılım bileşenleri ve teknolojilerinden kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bu tür üçüncü şahıs şirketlerinin uygulamayı kullanmanızın bir sonucu olarak veri toplayabileceğini ve veri kullanımlarına ve gizlilik politikalarına tabi olabileceğini ve bu tür verilerin toplanması, depolanması ve kullanımıyla ilgili Yazılımcının kontrolü olmadığını kabul etmektesiniz.

Çerez Politikası

İnternet sitemize yaptığınız ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında; (i) ziyaretinizin tarihi ve saati, (ii) görüntülediğiniz sayfalar, (iii) internet sitemizde geçirdiğiniz süre ve (iv) internet sitemize olan ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka internet sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür

En son değişiklik tarihi: [31.07.2019]

Please click here for the Information Notice we have prepared in accordance with the Personal Data Protection Law no. 6698 (“Law”).

PRIVACY TERMS

In these terms;

 • CEYD-A, running on the end-user device, and CEYD-A’s web interface and services on; ceyd-a.com, ceyd-a.net and cenker.com will be referred to as “Application”,

 • CENKER.COM will be referenced as “Developer” or “Software Developer”.

CENKER.COM have set various privacy guidelines for your safety in order to protect your privacy and ensure that you get the most out of the technological infrastructure being used.

Explanations About the Permissions

In order for the Application to work on your device according to your preferences, you need to give access to certain features and functions of the device. Accesses are based on your permissions. You can set your permissions as you wish.

For example, the Application needs to access to;

 • Microphone; for detecting your voice and command,

 • Location; for commands related to find near places,

 • Camera; for taking selfies and pictures using voice,

 • Contacts and SMS; to send messages to contacts using voice and listen personal SMS messages, 

 • Calendar; for organizing appointments and reminders and accordingly, relevant permissions are needed.

CENKER.COM can identify and use the IP address of the user if it is necessary to identify system related problems and solve technical problems that may arise. 

Information requested by CENKER.COM or provided by the user or information related to the operations on the website and the Application and may be used by CENKER.COM in an anonymized form for various statistical evaluations, researches and similar purposes.

The Application may connect to other websites. The Application holds no responsibility for the content and privacy policies and practices of these external sites accessed through these kinds of connections.

CENKER.COM may change these terms from time to time. The date of the changes is given at the end of these terms. These changes will take effect on the date of publication.

Remarks

 • The Application can be downloaded from the Google Play Store.  Other versions of the Application downloaded via other site links do not contain legal requirements.

 • Communications must be conducted for the products sold to the end user, such as mobile phones and tablets, with Android operating system to have the application pre-installed.

 • The Developer reserves the right to change the name of the Application. Developer holds the right to make all kinds of changes regarding the operation structure, design and functional features of the Application.

 • The developer can make alterations to the Application without any prior notice. 

 • There is no commitment for the functionality and continuity of the Application. The Developer is not responsible for any inconvenience.

 • The application makes commentaries by compiling the information obtained from the services belonging to the different firms on the internet. The information provided by the other services is not in the area of responsibility of the Developer. In cases such as shutting down of services or giving false information, the Developer cannot be held responsible.

 • Application requires internet connection. To avoid problems with internet quota usage, choose an unlimited internet connection, preferably a wireless or cable connection. The Developer cannot be held responsible for any additional billings and expenses incurred due to the internet usage.

 • The Developer has the right to change this Terms of Use.

 • In case of any disagreement concerning these conditions, the judicial authorities of Istanbul Anatolian Courts of Justice (Republic of Turkey) shall be authorized in disputes.

CEYD-A is an assistant that provides voice management, including over 2000 voice commands. It is used by disabled and all other users to facilitate daily life. Device Manager (referred to as BIND_DEVICE_ADMIN) is required to lock the device screen using voice commands.

Cookie Policy

Cookies can be used during your visits to our Website. Technical contact files, called cookies, are small text files that a user of a website sends to a computer or mobile browser.

The information stored in cookies may include; (i) the date and time of your visit, (ii) the pages you have viewed, (iii) the time you spent on our website and (iv) the sites you visited just before or after our Website. By evaluating these cookies, used throughout your visit on our site, we can show ads for products that you may be potentially interested during your visits to other websites. It is possible for cookies to be blocked through your internet browser.

Last updated on [31.07.2019]