Ceyd-a varolan komutlardan yeni komutlar öğrenen bir yapıdadır . Eğer komut katsayıları yanlış verilmişse veya komut kendine yönlendirilmişse sonsuz döngüye girebilir ve kitlenebilir.  Bir örnekle açıklayayım : twitter diye bir komut tanımladıniz ve yönlendirme olarak twitter aç dediniz.  Normalde twitter aç komutuna yönlenmesini beklersiniz ama içinde twitter kelimesi geçtiği için eğer yeni komutun katsayısı yüksekse  sizin bu yeni komuta  yönlenir yani kendine yönlenir ve bir daha yönlenir sonsuza kadar.  Çözüm için yeni komutun katsayısı aç komutundan daha düşük olmalıdır. Sorun çözümü için [email protected] a da email atabilirsiniz

 

Changed status to publish