CEYD-A’ ya cihaz izinleri vermek için aşağıdaki görsellerdeki aşamaları geçip, ilgili konularla ilgili izinleri verebilirsiniz.

Changed status to publish