CEYD-A ses algılamasını Google desteği ile yapmaktadır. Her ses algılamasını başında sistem uyarı sesi vermektedir. Bu sesi engellemek için algılama başlangıcında medya sesi kısılır ve hemen sonrasında tekrar ses açılır. Ayrıca ses algılaması aşamasında cihazın kendi çıkardığı ses ile ortamdaki insan sesinin karışıklığa sebep olmaması için o aşamada medya sesi kısılmaktadır.

Ses kısılmasını engellemek için:

Ayarlardan Dinleme Ayarları -> Cihaz Ses Ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Changed status to publish