CEYD Komut Seti ve Örnekler

Aşağıdaki tabloda sisteme ön tanımlı CEYD komutlarını bulabilirsiniz. Binlerce yeni komut bu komutlar tarafından oluşturulmaktadır. Komutların hangi parametreleri aldıkları, açıklamaları ve komutun kullanım örnekleri belirtilmektedir. Yeni oluşturulan komutlar diğer kullanıcıların yeni komut geliştirilmesinde de kullanıldığı için günden güne desteklenen komutların sayısı katlanarak artmaktadır.

https://kodla.ceyd-a.com veya yeni blok geliştirme sayfası olan https://tasarla.ceyd-a.com sayfalarından yeni komutlarınızı türetip ÇALIŞTIR butonuna basıp deneyebilirsiniz.
CEYD dili ile ilgili detaylı bilgiye CEYD Dili sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki referans tablosunun güncel halini CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE linkinden indirebilirsiniz.

Komut ekleme ile ilgili yardımcı dokümanlara ve videolara Komut Ekleme Nasıl Yapılır ? sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki referans tablosunun İngilizce hazırlanmış olması ön tanımlı komutların sadece Türkçe versiyonda değil CEYD-A’ nın İngilizce sürümünde de kullanılabildiği içindir. Ayrıca sadece Türkçe versiyonunda kullanılan 500 den fazla sistem komutu da vardır. Onları da ilerleyen günlerde dokümante etmeye çalışacağım.

 

addtoarray array operations array relation value add value to two dimensional array containing relation like array[relation]=value SABLON:(anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala|büyükbaba|anneanne|babaanne|dede)(min|mın|mun|mün){ANY}(ismi|adı) ({PAR1})
CEVAP:{!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım.
$1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin
addtovariable array operations array value add value to one dimensional array like array[]=value SABLON:{ANY}({KELİME1}){İ EKİ} severim{ANY}
CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim
cmddeletekey array operations
getrelationfromarray array operations
listarray array operations SORU:kampanya gir,10|
CEVAP:{!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}
{!IF $title!=tamam??
{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}
{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}
{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}
SORU:kampanyaları söyle,20|
CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}
listvariable array operations array name lists array values SORU:severim,5|
SABLON:{ANY}({KELİME1}){İ EKİ} severim{ANY}
CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.
SORU:seviyorum,5|
SABLON:{ANY}(neleri seviyorum){ANY}
CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}
removeproperty array operations
resetarray array operations SORU:kampanyaları sil,20|
CEVAP:{!RET resetarray kampanyalar!}
Mevcut kampanyaları sildim
resetvariable array operations SORU:sevdiklerimi sil%,5|
CEVAP:{!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.
searcharray array operations variable
name
relation
name
value searches 2 dimensional array for value ( value has sql
“like” syntax), return whole string containing value
SORU:kampanyasını söyle,20|
SABLON:({PAR1}) kampanyasını söyle{ANY}
CEVAP:{!RET searcharray {PAR1},kampanyalar,%%!}
sortarray array operations  
sortarraynumerıc array operations  
cmdforwardbpl artificial intelligence SORU:derin öğrenme cevabı,21|
CEVAP:{!SET $leftinputstr=2!}
{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}
{!SET $rightinputstr=3!}
{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}
{!RET cmdforwardbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}
Üzeri nedir bilmiyorum ama bana verilen benzer örneklere göre 2 üzeri 3 değeri = {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}
cmdlearnbpl artificial intelligence SORU:derin öğrenme denemesi,20|
CEVAP:{!SET $leftinputstr=2;2;2;2;2!}
{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}
{!SET $rightinputstr=1;2;4;5;6!}
{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}
{!SET $outputstr=2;4;16;32;64!}
{!RET cmdsplit ;,outputs,$outputstr!}
{!RET cmdshowprogressanimation!}
{!RET cmdlearnbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}
Öğrenme verileri şunlar:<br>{!GET $outputs[0]!}<br>{!GET $outputs[1]!}<br>{!GET $outputs[2]!}<br>{!GET $outputs[3]!}<br>{!GET $outputs[4]!}
haserror ceyd text returns empty if there is no error message in the text SORU:annemi ara,12|
CEVAP:{!SET $anneismi={!RET annenin ismi ne!}!}
{!SET $ret={!RET {!GET $anneismi!} ara!}!}
{!SET $err={!RET haserror $ret!}!}
{!IF $err??{!RET annem ara!}::!}
!adim nedir chat
!adin nedir chat
addproperty chat property add property to CEYD-A {!SET sifat=zeki!}Özelliklerime {!RET addproperty {!GET sifat!}!} olmayı ekledim Bana kendini anlat diyebilirsin
adım chat  
adın chat  
cmdlistmosttopics chat  
cmdsetcurrentquizoff chat
kendini tanıt chat  
kimsin chat  
cmdseances cinema   (FİLM İSMİ)nin en yakın sinemadaki seansları
gelecek program cinema  
önceki program cinema  
vizyondaki filmler cinema  
cmdaddactionwithpatterns command operations command name command pattern action string
The command defines a new command that contains the name, question template, and action definition. The command is loaded on the device afterwards
SORU:demek,100|
SABLON:{EDAT}({PAR1})(?:mek|mak) (?:demek) ({PAR2})(?:mek|mak) (?:demek)(dir|tir|dır|dur|dür|tır|tur|tür|)(?:| {ANY})
CEVAP:
{!RET cmdaddactionwithpatterns {PAR1}%,(.*?){PAR1}(.*),(.*?) {PAR2}(.*)!}
Tamamdır. <b>{PAR1}</b> demek <b>{PAR2}</b> demek ile aynı anlama gelmekte.
ÖRNEK KULLANIM:(FİİL) demek (FİİL) demektir
cmdaddresponsewithpatterns command operations command name command pattern dialog string
The command defines a new command that contains the name, question template, and dialog definition. The command is loaded on the device afterwards
SORU:sonra,100|
SABLON:({PAR1}) dediğimde ({PAR2}) diye sor sonra ({PAR3})
CEVAP:{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘o yerin’,’$8′,'{PAR3}’!}!}
{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘onun ‘,’$8 ‘,{!GET $yenisoru!}!}!}
{!RET cmdaddresponsewithpatterns {PAR1},.*,cmdaskandfollow {PAR2},{!GET $yenisoru!}!}
ÖRNEK KULLANIM:(CÜMLE) dediğimde (SORU) diye sor sonra o yerin (CEVAP) söyle
cmdaskandfollow command operations question result template After asking the question, it transfers the your answer to the result template and calls the final form of the result template as a new command. It is for creating interconnected chatbot commands. SORU:soğuk,5.1|
SABLON:{ANY}
CEVAP:{!RET cmdaskandfollow hangi ilçeyi sordunuz ?,(.*) hava kaç derece!}
cmddofulfıllment command operations
cmdexec command operations command tag command string executes command string without looking alternatives but only for the command with the tag specified {!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdgenerateexample command operations
cmdgetexample command operations
cmdmycommands command operations  
cmdnext command operations SORU:pendik hava,40|
CEVAP:{!RET cmdnext 3!}
komutlar command operations  
komutlarımı yükle command operations  
cdate datetime  
ctime datetime  
cwhichdate datetime  
cwhichday datetime  
getremainingdays datetime spoken
format
format string
(default
returns remaining days {!SET $tarih=23 Nisan 2014!}
{!SET $gun={!RET cmdfetchnumbers 0,{!EVAL 0 – {!RET getremainingdays $tarih!}!}!}!} Ben {!GET $gun!} günlüğüm
getremainingtime datetime {!SET ignored={!RET öğle vakti ne zaman!}!}
{!SET staTime={!GET $staOgle!}!}
{!SET $kalanzaman={!RET getremainingtime $staTime!}!}
bluetooth aç device  
bluetooth kapa device  
cbatteryhealth device  
cbatterylevel device  
clockscr device  
cmdgetunıqueıd device  
cmdstartvibrate device SORU:masaj yap%,10|
CEVAP:{!IF $APPVERS>6.0.2.8??{!RET cmdmessagebox Masaj aleti olarak kullanabilmen için titreşimi en güçlü açıyorum. Artık elimden geldiği kadar.!}{!RET cmdstartvibrate!}::Bu özelliği CEYD-A nın yeni sürümlerdinde sunabiliyorum. İstersen beni ücretsiz Play Marketten güncelleyebilirsin!}
cmdstopvibrate device
csleepmode device  
cvolumedown device  
cvolumeoff device  
cvolumeon device  
devicename device SORU:modelin%,1|markan%,1|markası,1|telefonumun modeli%,1|
CEVAP:Modelim {!RET devicename!}, bence iyi cihaz. Sonuçta onun üzerine kuruluyum kötü demek mümkün mü ?
ekran parlaklık device  
getdiskfree device Cihazın boş disk alanı {!RET getdiskfree!}
getdisktotal device Cihazın toplam disk alanı {!RET getdisktotal!}
getextfree device  
getexttotal device  
getmemfree device Cihazın boş hafıza alanı {!RET getmemfree!}
getmemtotal device Cihazın toplam hafıza alanı {!RET getmemtotal!}
ışık aç device  
ışık kapat device  
işlemci kullanımı device   İşlemci kullanımı:En çok pil harcayan işlemler:İşlemciyi en çok kullanan uygulamaları söyler
resim çek device  
sessize al device  
titreşim device  
wifi aç device  
wifi kapat device  
başkent dictionary  
ne iyi gelir dictionary  
nedir dictionary
nedir gorsel dictionary DEPRECEATED
neye iyi gelir dictionary  
plaka dictionary  
oncheckpermissions event  
oncommandnotfound event  
onnotificationmessage event  
onnotificationreceived event  
dolar finance  
cmddrawımage image processing  
cmdfılterımage image processing  
cmdgetpıxel image processing  
cmdloadımage image processing  
cmdresızeımage image processing  
cmdrgb image processing
cmdsetpıxel image processing  
ekran görüntüsü sakla image processing  
getsearchimage image processing search
string
unused {!RET getsearchimage ceyda,1!}
cmdlısten listening commands  
cmdlıstenasync listening commands  
cmdlıstenlang listening commands  
bulunduğum yer map  
cdistance map  
cremainingdistance map  
cwhere map  
en son park yeri map  
getcity map {!SET sehir={!RET getcity!}!}
getprovince map
{!SET ilce={!RET strlowercase {!RET getprovince!}!}!}
!}
hangi semtteyim map  
hangi şehirdeyim map  
hızım kaç map  
koordinatlarım map  
nasıl giderim map  
neredeyım map  
sakla map SORU:burası,5|
SABLON:burası ({PAR1})(?
ISLEM:$1 sakla
ÖRNEK KULLANIM:burası (EV, İŞYERİ, MARKET, LOKAL vs)
trafik map  
yol tarifi map  
yönü göster map  
yüksekliğim kaç map  
altın market  
yakıt market  
cmdceil math
cmdfloor math {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}
cmdround math
çarpı math  
random math random
range limit
SORU:yazı mı tura mı,10|yazımı turamı,10|yazı tura,5|
CEVAP:{!SET deger={!RET random 2!}!}{!IF $deger==1??Yazı::Tura!}
cyoutube media  
çal media  
playmedia media url is to be
parsed
SORU:çok yaşa,2|
CEVAP:Sende gör
{!RET playmedia http://static1.grsites.com/archive/sounds/people/people117.mp3,false!}
selfie media  
selfie çek media  
video oynat media  
cevap gönder messaging   Cevap gönder:En son gelen mesaj sonrası cevap gönderir
cevap olarak gönder messaging   (MESAJ İÇERİĞİ) cevap gönder:En son gelen mesaj sonrası cümlenizi cevap olarak gönderir
cmdreadsms messaging
okunmamış sms oku messaging  
sendsms messaging phone
number
message to
be send
SORU:sms,40|mesaj,40|de,40|yaz,40|
SABLON:({PAR1}){E EKİ} (?:mesaj|sms) (?:at|gönder|yolla|çek) ({PAR2}) (?:de|yaz)
CEVAP:{!RET sendsms {PAR1},{PAR2}!}
ÖRNEK KULLANIM:(KİŞİ İSMİ) mesaj gönder (İÇERİK) de
sms oku messaging  
rastgele çal music  
cmdgetınternettype network  
cmdloadurl network encoder
(UTF-8)
url loads site url output at given encoder name. Encoder
is optional
{!RET cmdloadurl UTF-8,http://ornek.com/ornek.txt !}
{!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}
cmdloadurlfetch network SORU:kim bulmuştur,20|
SABLON:{ANY}({KELİME1}){İ EKİ} kim bulmuştur{ANY}
CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.bilgilersitesi.com/tum-mucitler-ve-icatlari-tam-listesi-vikipedi.html,tr:has(td:contains({KELİME1}))!}
cmdloadurlpost network POST form values to url. Form values are given inside url parameters as it is same as GET method SORU:post örnek,400|
CEVAP:{!RET cmdloadurlpost http://posttestserver.com/post.php?a=1&b=2!}
cmdmeasureconnectıon network  
emailaddr network
ıpaddr network  
internette ara network SORU:ondescriptionnotfound,10|
SABLON:ondescriptionnotfound ({PAR1})
CEVAP:{!SET has={!RET cmdcontains kim,{!GET questionstring!}!}!}
{!IF $has!=??{!RET askshowpicture {PAR1}!}
::{!RET {!GET questionstring!} internette ara!}!}
loadurlencode network SORU:sitede araştır,16|
SABLON:({PAR1}) sitede araştır
CEVAP:{!SET icerik={!RET loadurlencode http://web.ceyd-a.com/?s={PAR1}!}!}{!RET decodefetchtag {!GET icerik!},div[class~=.*excerpt]!}
loadurlfetch network url selector encoder SORU:nesi meşhur%,10|nesiyle meşhur%,10|nesi ünlü%,10|nesiyle ünlü%,10|
SABLON:({PAR1}){NİN EKİ} (nesi|nesiyle){ANY}
CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.nkfu.com/hangi-yore-nesiyle-unlu/,p:contains({PAR1})!}
ÖRNEK KULLANIM:(İL İSMİ)nin nesi ünlüdür
loadurlsrc network
macaddr network
mqttpublıshauth network  
mqttpublish network SORU:bağlan,20|
CEVAP:{!RET mqttpublish tcp://iot.eclipse.org:1883,Deneme yazısı,1,1!}
mqttsubscrıbeauth network  
haber news
cmdtakenote note  
liste yap note   liste yap:Tamam diyene kadar her söylediğinizi hatırlatma listesine ekler.Alışveriş listesi için idealdir.
listele note
sil note  
alarm kur notification  
alarm sil notification  
bildirimleri sil notification  
cmdfetchalphas parser operations index text returns index occurence of alphanumeric string in
the text
cmdfetchinside parser operations delimeter
string
delimeter
string
text returns string inside text between delimeters
cmdfetchlines parser operations search
string
text returns lines containing search string {!SET $d1={!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}!}
{!RET cmdfetchlines izmir,$d1!}
cmdfetchnumbers parser operations index text returns index occurence of number in the text SORU:kadar say,41|
SABLON:{ANY}({SAYI1}) (?:dan|den|nden|ndan|)? ([-+]?[0-9]*) (?:a|e|ya|ye|)? kadar say{ANY}
CEVAP:{!FOR $i={SAYI1},$2
{!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!},
{!SET $i+=1!}
!}$2
cmdfetchnumeric parser operations DEPRECEATED
cmdfetchregex parser operations regular
expression
group index
to be
string makes a regular expression to string and fetches group with the index specified {!RET cmdfetchregex (.*?) kaç.*,1,{HERHANGİ1}!}
cmdfetchregexp parser operations  
cmdfetchsentence parser operations DEPRECEATED
cmdfetchtaghtml parser operations selector encoder
(UTF-8)
text SORU:korku film%,40|
SABLON:{ANY}(öner|tavsiye e|en iyi){ANY}
CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.sinemalar.com/en-iyi-korku-filmleri!}!}
{!RET cmdfetchtaghtml div[class~=.*lists.*],$icerik!}
<mute><small>Kaynak: http://www.sinemalar.com/</small></mute>
cmdfetchtagjson parser operations SORU:yemek fiyat%,20|
SABLON:{EDAT}({PAR1}) yemek fiyat{ANY}
CEVAP:{!SET $link={!RET cmdsearchsite www.zomato.com,{PAR1}!}!}
{!SET $icerik={!RET cmdloadurl $link!}!}
{!SET $json={!RET cmdfetchtagjson page_response,$icerik!}!}
{!RET cmdgetjsonvalue title,{!RET cmdgetjsonvalue pageInfo,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}
{!RET cmdgetjsonvalue text,{!RET cmdgetjsonvalue numeric_cft,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}!}
{!RET cmdgetjsonvalue payment_info,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}
<br><small><mute>Kaynak: http://zomato.com</mute></small>
cmdfetchtaglines parser operations selector text returns all elements parsed by selector. Elements
are given line by line
cmdfetchtagtext parser operations selector encoder
(UTF-8)
text SORU:bebek ismi,4|
CEVAP:{!SET secim={!RET inputbox Cinsiyeti nedir ?!}!}
{!IF $secim==erkek??
{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xerkek.htm!}!}
::
{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xkiz.htm!}!}
!}
{!SET rnd={!RET random 102!}!}
{!RET cmdfetchtagtext tr:eq({!GET rnd!}),ISO-8859-9,$dosya!}
<br><small><mute>{!GET rnd!}.sıradaki ismi senin için seçtim</mute></small>
cmdfetchtagvalue parser operations selector encoder
(UTF-8)
tag attribute
name
text SORU:şarkı sözü%,20|şarkısı%,2|söyle%,4|
SABLON:({PAR1}) (şarkı sözü|şarkısı){ANY}
CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://sarki.alternatifim.com/listele.asp?fsarkici=&fsarki={!RET encode {!RET converttolatin {PAR1}!}!}!}!}
{!SET $link=http://sarki.alternatifim.com/{!RET cmdfetchtagvalue a[target=arama]:nth-child(0),href,$data!}!}
{!SET $detaildata={!RET cmdloadurl UTF-8,$link!}!}
{!RET cmdfetchtaghtml div[class=sarkisozu],{!RET cmdremovetag script,$detaildata!}!}
<mute><small>Kaynak: sarki.alternatifim.com</small></mute>
cmdgetjsonarray parser operations key index json string {!SET icerik={!RET cmdloadurl https://api.sinemalar.com/ajax/json/ios/v1/get/theatre/0/1/165/60!}!}
{!RET cmdgetjsonarray :has(name:contains(Pendorya)),0,$icerik!}
cmdgetjsonarraysize parser operations SORU:json deneme,100|
CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl https://jsonplaceholder.typicode.com/users!}!}
{!SET $staArraySize={!RET cmdgetjsonarraysize ,$data!}!}
{!FOR $i=0,$staArraySize
{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray ,$i,$data!}!}
{!RET cmdgetjsonvalues jsonelement,$row!}
İsim:{!GET $jsonelement[name]!}<br>
Kullanıcı:{!GET $jsonelement[username]!}<br><hr>
{!SET $i+=1!}
!}
cmdgetjsonvalue parser operations key json string SORU:test,20|
CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://api.geonames.org/postalCodeLookupJSON?postalcode=32800&country=TR&username=demo!}!}
{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray postalcodes,0,$data!}!}
{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue postalcode,$row!}!}
{!GET $value!}
cmdgetjsonvalues parser operations SORU:arama örnek1,100|
CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdloadurl http://services.groupkt.com/country/get/all!}!}
{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue RestResponse,$icerik!}!}
{!RET cmdgetjsonarray result:has(name:contains(Turkey)),0,$value!}
cmdloadurlfetchtagvalue parser operations
cmdregreplace parser operations SORU:test,40|
CEVAP:{!RET cmdregreplace cenker,(.*) kimdir.*!}
cmdremovetag parser operations selector text SORU:show tv,20|
SABLON:{ANY}yayın akışı{ANY}
CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.tvyayinakisi.com/show-tv!}!}
{!RET cmdremovetag ins,{!RET cmdremovetag script,{!RET cmdfetchtaghtml div[class=six columns]:has(div[class~=.*time.*]),$icerik!}!}!}
cmdshowtds parser operations td index(es) to be shown isFirst table string shows only selected tds inside html table {!RET cmdshowtds 3,$icerik2!}
{!RET cmdshowtds 1;2;3,$icerik2!}
cmdshowtrs parser operations SORU:cmdgettvrating,100|
SABLON:cmdgettvrating ({PAR1}),({PAR2})
CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.medyatava.com/rating/{PAR1}!}}!}
{!SET icerik1={!RET cmdfetchtaghtml table[class~=.*rating_table.*],$icerik!}!}
{!RET cmdshowtds 1;2;3,{!RET cmdshowtrs 1;2;3,$icerik1!}!}
cmdsplit parser operations SORU:en sevdiklerim,20|benim,0.9|
SABLON:{EDAT}(benim |)en sevdiklerim( neler| ne)*
CEVAP:{!SET $keys={!RET listarray staMyFavorites!}!}
{!RET cmdsplit ;,array,$keys!}
{!SET staMyFavoritesSize={!GET staArraySize!}!}
{!IF $staMyFavoritesSize==1??.::
<br>Favorilerin şunlar:<br>
{!FOR $i=0,$staMyFavoritesSize
{!SET $j={!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!}!}
{!SET $anahtar={!RET cmdsplitandfetch ;,{!GET $j!},$keys!}!}
{!GET $anahtar!},{!GET $staMyFavorites[{!GET $anahtar!}]!}<br>
{!SET $i+=1!}
!}
!}
cmdsplitandfetch parser operations splitter
character
index text split text by splitter character into array and fetch
the string at the array index
SORU:lider%,10|
SABLON:{ANY}(lig{ANY}lider|lider{ANY}kim|lider{ANY}takım|hangi{ANY}takım{ANY}lider){ANY}
CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdsplitandfetch </tr>,1,{!RET puan durumu!}!}!}
{!IF $icerik!=??<table><tr>{!GET $icerik!}</tr></table>::!}
ÖRNEK KULLANIM:süper lig lideri kim
decodefetchtag parser operations SORU:iftar,20|
SABLON:({ANY}nerede iftar{ANY})|({ANY}iftar nerede{ANY})
CEVAP:{!SET dosya={!RET loadurlencode https://www.zomato.com/tr/istanbul/restoranlar?iftar=1!}!}
{!RET decodefetchtag $dosya,article!}
<br><small>Kaynak: zomato.com</small>
ÖRNEK KULLANIM:iftar nerede yenir
decodefetchtaghtml parser operations SORU:burç yorumu%,5|
CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>
decodefetchtaglines parser operations
decodefetchtagsrc parser operations SORU:puan durumu%,7|puan tablosu%,7|lig sıralama%,7|
CEVAP:<style>td{font-size:1em;}a{color: inherit;}</style>{!SET icerik={!RET loadurlencode http://canliskor.milliyet.com.tr/fikstur/,UTF-8!}!}{!RET decodefetchtagsrc {!GET icerik!},div[class~=.*pdurum],UTF-8!}<small>Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/skorer/</small>
decodelinescontaining parser operations {!SET css={!RET loadurlencode http://www.powerturk.com/css/styles.css?v=23!}!}<style>{!RET decodelinescontaining $css,pop40Chart!}</style>!}!}{!GET $css!}
decodesplitandfetch parser operations SORU:ayır ve al,40|
CEVAP:{!SET dizi=2,4,8,32,103!}
{!RET decodesplitandfetch $dizi,,4!}
decodetagvalue parser operations SORU:masal oku,10|
CEVAP:<style>img{ display: block;max-width:200px;width: auto;height: auto;}</style>{!SET liste={!RET loadurlencode http://www.masaloku.com/kategori/masallar!}!} {!SET link={!RET decodetagvalue $liste,div[class=post-title]>a:nth-child(2),href!}!} {!SET icerik={!RET loadurlencode {!GET link!}!}!}{!RET decodefetchtagsrc $icerik,div[class=entry]>p!}<br><small>Kaynak: www.masaloku.com</small>
getjsonarray parser operations DEPRECEATED
getjsonvalue parser operations DEPRECEATED
linescontaining parser operations encoded
string
search string {!SET d1={!RET loadurlencode http://orneksite.com/ornekdosya.txt!}!}{!RET decode {!RET linescontaining {!GET d1!},ankara!}!}
showtabletds parser operations 100 gr {ANY} {!RET showtabletds $satir,1,1!} kilokaloridir.
ara,phonecall phone phonenumber speakeron = true makes a phonecall to the phonenumber. Phonenumber may be a number or a name listed in the phonebook. If speakeron is true, the loud speaker will be on CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??
{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}
ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum
cevapsız arama phone  
direk ara phone
kim aramış phone  
kimi aradım phone  
phonecall phone phone
number
loud speaker
on = true
CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??
{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}
ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum
son cevapsız phone  
son cevapsızı ara phone  
cmdgetcontact phonebook {!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cphonenumber phonebook  
cpraytimes religion  
checktimer reminder command result
template
timer minute specific time
yyyy-MM-dd
timer
counter
initiates a timer with specified intervals. When timer takes place, command is executed. $timerresult is the output of the command and it can be checked int the result template CEVAP:10 dakika da bir dolar fiyatını söyleyeceğim.
{!RET checktimer ‘{!RET dolar!}’,'{!IF $timerresult>4.2??Dolar 4.2 eşiğini geçti.::Dolar 4.2 den düşük!} dolar şu an $timerresult TL’,1!}
cleartimers reminder clears all timers {!RET cleartimers!}
clocationreminder reminder (YER BİLGİSİ) gidince (AÇIKLAMA) It informs you as a reminder when the specified place is reached SORU:yer hatırlat%,20|gittiğimde hatırlat%,20|geldiğimde hatırlat%,20|gelince hatırlat%,20|gidince hatırlat%,20|
SABLON:({PAR1})(yerine|)(yer hatırlat|gittiğimde hatırlat|geldiğimde hatırlat|gidince hatırlat|gelince hatırlat){ANY}
CEVAP:{!SET $yer={PAR1}!}
{!IF $yer==??{!SET $yer={!RET inputbox Nereye gidince hatırlatma yapılacak ? (Örneğin ev, iş yeri)!}!}::!}
{!SET $aciklama={!RET inputbox {!GET yer!} yerine vardığınızda yapacağım hatırlatma içeriği nedir ?<br><mute><small>Sonrasında hatırlatmanın yapılabilmesi için CEYD-A ayarlarında Yer Hatırlatmaları seçili olmalıdır.</small></mute>!}!}
{!RET {!GET $yer!} gidince {!GET aciklama!} clocationreminder!}
clocationtask reminder  
cmdlocatıonactıon reminder  
cmdlocatıonremınder reminder  
cmdsearchreminders reminder SORU:yerlerim%,20|yerlerin%,20|
SABLON:yerleri.de ({PAR1}){İ EKİ} ara{ANY}
CEVAP:{!SET $ignored={!RET cmdsearchreminders yer,,,{PAR1},true!}!}
{!IF $ignored== ??<b>{PAR1}</b> kriterinde hiç bir yeriniz kaydedilmedi. Önce, {PAR1} yerinde iseniz <b>Burası {PAR1}</b> diyerek yer bilgisini kaydediniz::{!GET $ignored!}!}
ÖRNEK KULLANIM:yerlerimde (KAYITLI YER) ara
cmdsearchremindersbydate reminder SORU:ne zaman gittim,40|
SABLON:({PAR1}){E EKİ} ne zaman{ANY}
CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,{PAR1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}
{!RET cmdsearchremindersbydate YER,{PAR1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}
CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,hala,,,true,2015-11-12,2016-11-13!}
cmdshowcalendar reminder  
creminder reminder SORU:hatırlat,20|
SABLON:hatırlat
CEVAP:{!IF $staTimeQuestion!=??{!RET creminder saat {!GET $staTime!} da size {!GET staTimeQuestion!} uyarısını yapıyorum hatırlatmanız var!}
Saat {!GET $staTime!} da {!GET staTimeQuestion!} konulu hatırlatma yapacağım{!SET $staTimeQuestion=!}::!}
ÖNCEKİ KOMUT:ne zaman
geldiğimde hatirlat reminder
hatirlat reminder
neredeydin reminder   Bugün neredeydin,Dün neredeydin,Gündüz neredeydin,Akşam neredeydin
yapılacakları listele reminder  
arkadaşlarım nerede social media  
facebook paylaş social media  
konum işaretle social media  
tweet at social media  
whatsapp social media  
cmdsetpitch speech commands SORU:incelt%,20|
SABLON:{ANY}ses{ANY}incelt{ANY}
CEVAP:{!RET cmdsetpitch 2.0!} sesim inceldi sanırım
ÖRNEK KULLANIM:sesini incelt
cmdsetspeechrate speech commands SORU:hızlı oku%,4|hızlı konuş%,4|
CEVAP:{!SET ignored={!RET cmdsetspeechrate 2!}!}
{!RET cmdsetpreferencestr prefSpeechRate,3!}Artık hızlı konuşacağım.
cmdspeaklang speech commands string lang SORU:adam ol%,11|
CEVAP:{!RET cmdspeaklang eurturkishmale,Nasıl? Şimdi adam oldum mu $SAHİBİNADI?!}
hızlı oku speech commands  
speaklang speech commands {!RET speaklang je veux aller au cinema,eurfrenchfemale!}
yavaş oku speech commands  
cmyteam sport  
cmyteamis sport  
latestmatch sport   son (FUTBOL/BASKETBOL) maçları
leaguematch sport   lig maçları:Süper lig son maçları veya fikstür
teammatch sport   (TAKIM İSMİ) maçı:Söylenen takımın son maçları.
turkishmatch sport   Türk takımlarının son maçları:Türkiye de oynanan canlı maçlar
cmdcontains string operations needle haystack returns empty if search sting is not found in the text {!RET cmdcontains IZMIR,$d1!}
cmdconverttotext string operations SORU:ne zaman,2.09|hangi tarih,2.09|
SABLON:({PAR1}) (hangi tarih|ne zaman){ANY}
CEVAP:{!SET data={!RET loadurlfetch http://web.ceyd-a.net/main/testurl.php?q2={!RET encode {PAR1}!}!}!}
{!RET cmdfetchdatesentence .{!RET cmdconverttotext {!GET $data!}!}.!}
cmdendswıth string operations  
cmdindexof string operations substring start index text {!RET cmdindexof dünya,0,merhaba dünya<br>deneme yapıyorum!}
cmdmd5 string operations  
cmdmutedstring string operations {!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}
cmdreplace string operations search
string
replace
string
text {!RET cmdreplace IZMIR,Bir ilimiz,$d1!}
cmdreplaceall string operations search
string
replace
string
text
cmdsha256 string operations  
cmdstartswıth string operations  
cmdsubstring string operations start index end index text
cmdtrım string operations  
cmdtrımspaces string operations  
cmdunmutedstring string operations {!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}
contains string operations {!SET cont={!RET contains {!RET appvers!},GA!}!}
convertdate string operations yyyy-MM-
dd
format string
(default
{!SET $bugun={!RET convertdate bugün,dd.mm.YYYY!}!}{!GET $bugun!}
convertdatetominutes string operations date time
string
default
value=yyyy-
returns minutes {!RET convertdatetominutes 2016-06-10 10:00:00!}
converttointeger string operations {!RET converttointeger üçüncü!}
converttolatin string operations string SORU:burç yorumu%,5|
CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>
converttonumber string operations REVIZE EDILECEK 2.parametrede hata olabilir
decode string operations encoded
string
decodes from url coded string {!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}
encode string operations decoded
string
transforms into url coded string {!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}
fetchalphas string operations {!SET cumle=deneme yazısı yazıyorum!}{!RET fetchalphas $cumle,2!}
fetchdate string operations
fetchnumbers string operations SORU:kadar say,10|
SABLON:({PAR1}) (?:den|dan) ({PAR2}) (e|a|ye|ya) kadar say{ANY}
CEVAP:{!IF {PAR1}<{PAR2}??{PAR1} {!RET {!RET fetchnumbers {!EVAL {PAR1}+1!},0!} den {PAR2} e kadar say!} :: {PAR1}!}
ÖRNEK KULLANIM:(SAYI)dan (SAYI)ya kadar say
fetchnumeric string operations text returns first occurence of numeric value in the text {!RET fetchnumeric benim boyum 1,74dir!}
fetchregex string operations {!RET fetchregex $cumle,([0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}),0!}
fetchtag string operations DEPRECEATED
fetchtagsrc string operations DEPRECEATED
fetchtime string operations
indexof string operations
insidedelimeters string operations SORU:şampiyon olur,3|
CEVAP:{!SET sayfa={!RET encode {!RET puan durumu!}!}!}{!SET satir={!RET decodefetchtag {!GET sayfa!},tr:contains(1.)!}!} {!RET decode {!RET insidedelimeters {!RET encode {!GET satir!}!},.,.!}!} şampiyon olabilir gibi görünüyor. Çünkü şu an lider durumda.<br>Elimdeki bilgiye göre oynadığı oyun sayısı ve puanı da şöyle<br>{!GET satir!}
ÖRNEK KULLANIM:kim şampiyon olur
makefirstlettersuppercase string operations string {!SET icerik1={!RET cmdloadurl https://www.wikiwand.com/tr/{!RET cmdreplace ,’_’,{!RET makefirstlettersuppercase {PAR1}!}!}!}!} {!GET icerik1!}
makefirstletteruppercase string operations string {!SET icerik={!RET cmdgetjsonarray five:has(name:contains({!RET makefirstletteruppercase {PAR1}!})),0,$data!}!} {!GET icerik!}
rconvertdate string operations date string init format
yyyyMMdd
end format
yyyy-MM-dd
SORU:zaman,20|süre,20|
SABLON:{ANY}ne kadar{ANY}(kaldı|var)
CEVAP:{!SET kalan={!RET getremainingdays {!RET rconvertdate {!GET $staDate!},dd MMMM yyyy,yyyy-MM-dd!}!}!}
{!IF $kalan!= ??
<b>{!GET $staDateQuestion!}</b> konusu için {!GET $staDate!} tarihine {!GET kalan!} gün kalmıştır.
::
Bekleyen bir zaman işlemi göremedim. Önce bayram ne zaman, anneler günü ne zaman gibi sorular sorabilirsin
!}
strindexof string operations
strinsidequotes string operations
strlength string operations string {!SET $cnt={!RET strlength $icerik!}!} {!GET icerik!} {!GET cnt!} harf uzunluğundadır
strlowercase string operations string {!SET sehir={!RET strlowercase {!RET inputbox hangi şehir ?!}!}!} {!GET sehir!}
strreplace string operations {!RET strreplace $satir4,Started,Başladı!}
strreplaceall string operations {!RET strreplaceall $d1,%2F%2Fupload,http%3A%2F%2Fupload!}
strunescape string operations
struppercase string operations string 0 0 0 0 {!RET struppercase büyük harflerle yazacağım bir örnek!}
substring string operations {!SET $saat={!RET substring {!RET saat!},0,2!}!}
Saat {!GET $saat!}.
voicedate string operations spoken
format
0 0 0 0 returns yyyy-MM-dd formatted date {!RET voicedate bugün!}
callaction system actionUri makes an intent call action to actionUri SABLON:{ANY}en yakın({PAR1})götür{ANY}
CEVAP:{!SET d={!RET en yakın {PAR1}!}!}
{!RET callaction google.navigation:q={!GET $ADDRESSLATITUDE!},{!GET $ADDRESSLONGITUDE!}!}
callintent system action uri extrakey extravalue type makes an intent call action with detailed parameters SORU:yazısını gönder,15|
SABLON:({PAR1}) yazısını gönder{ANY}
CEVAP:{!SET callintentmessage={PAR1} yazısını seçeceğiniz uygulamaya gönderiyorum!}
{!SET action=android.intent.action.SEND!}
{!SET extrakey=android.intent.extra.TEXT!}
{!SET extravalue={PAR1}!}
{!SET type=text/plain!}
{!RET callintent $action,,$extrakey,$extravalue,$type!}
cloadurl system  
cmdcallactıvıty system  
cmdopenapp system
çalıştır system   (UYGULAMA İSMİ) çalıştır: (UYGULAMA İSMİ) aç<br>Hesap makinesi çalıştır<br>Galeri aç
srvcache system INTERNAL USE
uygulamaları listele system  
çevir translation  
yayın akışı tv  
cmdreadrss url operations  
cmdsearchweb url operations  
sitesi düz metin url operations  
websearch url operations search
string
0 0 0 0 0 {!RET websearch {!GET $questionstring!}!}
ayarları tekrar usage  
başka usage  
cmdrestart usage  
cmdseslenıncecalıstır usage  
cmdsetpreference usage SORU:sohbet modu%,40|
SABLON:{ANY}sohbet modu{ANY}aç
CEVAP:{!RET cmdsetpreference prefRecognizeContinously,true!}
Sohbet modu açılmıştır. Artık ön plandaki her konuşmamdan sonra dinlemeye geçeceğim.
cmdsetpreferencestr usage SORU:tema%,5|
SABLON:{ANY}(açık|beyaz) tema{ANY}
CEVAP:{!RET cmdsetpreferencestr prefTheme,1!}{!RET cmdsetpreferencestr prefFonts,Muli!}
CEYD-A yı kapatıp açtığınızda ekran açık temaya dönüşecektir
<br><small><mute>SAYDAM TEMA derseniz arka planı saydam olacaktır</mute></small>
çağrı sesli oku usage  
geri usage  
geri yükle usage  
iptal usage  
kapat usage  
konum ayarları usage  
metin konuşma ayarları usage  
mikrofon ayarları usage  
önceki usage  
özelliklerini sil usage  
panoyu sakla usage  
paylaş usage  
servisi kapat usage  
seslenince çalıştır usage  
seslenince çalıştırma usage  
sms sesli oku usage  
sonraki usage  
soruları tekrar usage  
tekrar usage  
yardım usage  
yedekle usage  
clearscreen user interface
cmdalertdialog user interface
cmdgeneratebuttonquizoff user interface SORU:task1,20|
SABLON:1
CEVAP:{!RET cmdmessagebox Şu ana kadar sana uygun yakınlarda kiralık bir ev bulamadım ama bulunca haber vereceğim. {!RET cmdgeneratebuttonquizoff Artık bu görevi çalıştırma!}!}
ÖNCEKİ KOMUT:*
cmdmessagebox user interface {!RET cmdmessagebox Ben erkek sesiyle konuşuyorum şu an!}
cmdmessageboxcallback user interface 0 0 0 0 0 0 {!RET cmdmessageboxcallback 2,red,Konuyu Sil,,RET konuyu sil!}
cmdmessageboxclose user interface 0 0 0 0 0 0 {!RET cmdmessageboxclose 17,indigo,Bir Daha Gösterme,<style>img{box-shadow: 0px 0px 0px #888888;float: left; margin: 6px 15px 15px 0px;}</style><img height=64px src=http://ceyd-a.net/images/friend.png>Artık yeni bir duygum daha var. Şimdi sadece üzüntü değil arkadaşlık duygusunu da gösterebiliyorum. ARKADAŞ OLALIM dersen deneyebilirsin. Eğer samimiyetimden hoşlanmazsan CİDDİ OL diyerek geri dönebilirsin!}
cmdmessageboxclosewithaction user interface 0 0 0 0 0 0 {!RET cmdmessageboxclosewithaction 12,blue,Ayarları Aç,Eğer mikrofon dinlemeye geçmiyorsa ayarlardan <b>Temel Google Algılamasını</b> seçiniz.,RET ses girişi ayarları!}
cmdshowdırectıons user interface  
cmdshowprogressanımatıon user interface  
cmdtoast user interface 0
inputbox user interface caption
string
SORU:yaşım kaç,5.1|kaç yaşındayım,5.1|
CEVAP:{!IF $staOwnerAge!= ??Yaşın bildiğim kadarıyla {!GET $staOwnerAge!}. Doğru değil mi ?::{!SET $staOwnerAge={!RET inputbox Yaşını bilmiyorum. Yaşın kaç ?!}!} !}
ÖRNEK KULLANIM:kaç yaşındayım
showhelpbuttons user interface word help string {!RET showhelpbuttons {PAR1},İstersen <b>{PAR1} İNTERNETTE ARA</b> diyebilirsin. Senin için ararım veya KOMUTLAR dersen bildiğim tüm soru şablonlarını gösterebilirim.!}
appvers variable returns application version of CEYD-A CEVAP:{!IF $APPVERS<5.8.5??Bu komutu çalıştırabilmem için CEYD-A yı ücretsiz Google Marketten güncelleyiniz::Şu anda pil sıcaklığı {!EVAL {!RET3 pil sağlığı!} / 10!} derecedir!}
vers variable
hava bulut weather
hava derece weather
hava durumu weather
hava hissedilen weather
hava kar weather
hava nasil weather
hava nem weather
hava rüzgar weather
hava yağmur weather
cmost  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.