Aşağıdaki tabloda sisteme ön tanımlı CEYD komutlarını bulabilirsiniz. Binlerce yeni komut bu komutlar tarafından oluşturulmaktadır. Komutların hangi parametreleri aldıkları, açıklamaları ve komutun kullanım örnekleri belirtilmektedir. Yeni oluşturulan komutlar diğer kullanıcıların yeni komut geliştirilmesinde de kullanıldığı için günden güne desteklenen komutların sayısı katlanarak artmaktadır.
https://ceyd-a.net/kodyaz veya yeni blok geliştirme sayfası olan https://ceyd-a.net/tasarla sayfalarından yeni komutlarınızı türetip ÇALIŞTIR butonuna basıp deneyebilirsiniz.
CEYD dili ile ilgili detaylı bilgiye CEYD Dili sayfasından ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki referans tablosunun güncel halini CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE linkinden indirebilirsiniz.

Komut ekleme ile ilgili yardımcı dokümanlara ve videolara Komut Ekleme Nasıl Yapılır ? sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki referans tablosunun İngilizce hazırlanmış olması ön tanımlı komutların sadece Türkçe versiyonda değil CEYD-A’ nın İngilizce sürümünde de kullanılabildiği içindir. Ayrıca sadece Türkçe versiyonunda kullanılan 500 den fazla sistem komutu da vardır. Onları da ilerleyen günlerde dokümante etmeye çalışacağım. 

CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE v2018.06.21
COMMAND NAME INPUT DESCRIPTION EXAMPLE
Parameter1 Parameter2 Parameter3 Parameter4 Parameter5
!adim nedir
!adin nedir
addproperty property add property to CEYD-A {!SET sifat=zeki!}Özelliklerime {!RET addproperty {!GET sifat!}!} olmayı ekledim Bana kendini anlat diyebilirsin
addtoarray array relation value add value to two dimensional array containing relation like array[relation]=value SABLON:(anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala|büyükbaba|anneanne|babaanne|dede)(min|mın|mun|mün){HERSON}(ismi|adı) ({HERSON})

CEVAP:{!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım.

$1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin

addtovariable array value add value to one dimensional array like array[]=value SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim

appvers returns application version of CEYD-A CEVAP:{!IF $APPVERS<5.8.5??Bu komutu çalıştırabilmem için CEYD-A yı ücretsiz Google Marketten güncelleyiniz::Şu anda pil sıcaklığı {!EVAL {!RET3 pil sağlığı!} / 10!} derecedir!}
ara,phonecall phonenumber speakeron = true makes a phonecall to the phonenumber. Phonenumber may be a number or a name listed in the phonebook. If speakeron is true, the loud speaker will be on CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

callaction actionUri makes an intent call action to actionUri SABLON:{HERSON}en yakın({HER1})götür{HERSON}

CEVAP:{!SET d={!RET en yakın {HER1}!}!}

{!RET callaction google.navigation:q={!GET $ADDRESSLATITUDE!},{!GET $ADDRESSLONGITUDE!}!}

callintent action uri extrakey extravalue type makes an intent call action with detailed parameters SORU:yazısını gönder,15|

SABLON:({HERSON}) yazısını gönder{HERSON}

CEVAP:{!SET callintentmessage={HERSON} yazısını seçeceğiniz uygulamaya gönderiyorum!}

{!SET action=android.intent.action.SEND!}

{!SET extrakey=android.intent.extra.TEXT!}

{!SET extravalue={HERSON}!}

{!SET type=text/plain!}

{!RET callintent $action,,$extrakey,$extravalue,$type!}

checktimer command result

template

timer minute specific time

yyyy-MM-dd

timer

counter

initiates a timer with specified intervals. When timer takes place, command is executed. $timerresult is the output of the command and it can be checked int the result template CEVAP:10 dakika da bir dolar fiyatını söyleyeceğim.

{!RET checktimer ‘{!RET dolar!}’,'{!IF $timerresult>4.2??Dolar 4.2 eşiğini geçti.::Dolar 4.2 den düşük!} dolar şu an $timerresult TL’,1!}

clearscreen
cleartimers clears all timers {!RET cleartimers!}
clocationreminder (YER BİLGİSİ) gidince (AÇIKLAMA) It informs you as a reminder when the specified place is reached SORU:yer hatırlat%,20|gittiğimde hatırlat%,20|geldiğimde hatırlat%,20|gelince hatırlat%,20|gidince hatırlat%,20|

SABLON:({HER1})(yerine|)(yer hatırlat|gittiğimde hatırlat|geldiğimde hatırlat|gidince hatırlat|gelince hatırlat){HERSON}

CEVAP:{!SET $yer={HER1}!}

{!IF $yer==??{!SET $yer={!RET inputbox Nereye gidince hatırlatma yapılacak ? (Örneğin ev, iş yeri)!}!}::!}

{!SET $aciklama={!RET inputbox {!GET yer!} yerine vardığınızda yapacağım hatırlatma içeriği nedir ?<br><mute><small>Sonrasında hatırlatmanın yapılabilmesi için CEYD-A ayarlarında Yer Hatırlatmaları seçili olmalıdır.</small></mute>!}!}

{!RET {!GET $yer!} gidince {!GET aciklama!} clocationreminder!}

cmdaddactionwithpatterns command name command pattern action string The command defines a new command that contains the name, question template, and action definition. The command is loaded on the device afterwards SORU:demek,100|

SABLON:{EDAT}({HER1})(?:mek|mak) (?:demek) ({HERSON})(?:mek|mak) (?:demek)(dir|tir|dır|dur|dür|tır|tur|tür|)(?:| {HERSON})

CEVAP:

{!RET cmdaddactionwithpatterns {HER1}%,(.*?){HER1}(.*),(.*?) $2(.*)!}

Tamamdır. <b>{HER1}</b> demek <b>$2</b> demek ile aynı anlama gelmekte.

ÖRNEK KULLANIM:(FİİL) demek (FİİL) demektir

cmdaddresponsewithpatterns command name command pattern dialog string The command defines a new command that contains the name, question template, and dialog definition. The command is loaded on the device afterwards SORU:sonra,100|

SABLON:({HER1}) dediğimde ({HER1}) diye sor sonra ({HERSON})

CEVAP:{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘o yerin’,’$8′,’$3′!}!}

{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘onun ‘,’$8 ‘,{!GET $yenisoru!}!}!}

{!RET cmdaddresponsewithpatterns {HER1},.*,cmdaskandfollow $2,{!GET $yenisoru!}!}

ÖRNEK KULLANIM:(CÜMLE) dediğimde (SORU) diye sor sonra o yerin (CEVAP) söyle

cmdalertdialog
cmdaskandfollow question result template After asking the question, it transfers the your answer to the result template and calls the final form of the result template as a new command. It is for creating interconnected chatbot commands. SORU:soğuk,5.1|

SABLON:{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdaskandfollow hangi ilçeyi sordunuz ?,(.*) hava kaç derece!}

cmdceil
cmdcontains needle haystack returns empty if search sting is not found in the text {!RET cmdcontains IZMIR,$d1!}
cmdconverttotext SORU:ne zaman,2.09|hangi tarih,2.09|

SABLON:({HER1}) (hangi tarih|ne zaman){HERSON}

CEVAP:{!SET data={!RET loadurlfetch http://web.ceyd-a.net/main/testurl.php?q2={!RET encode {HER1}!}!}!}

{!RET cmdfetchdatesentence .{!RET cmdconverttotext {!GET $data!}!}.!}

cmddeletekey
cmdexec command tag command string executes command string without looking alternatives but only for the command with the tag specified {!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdfetchalphas index text returns index occurence of alphanumeric string in

the text

cmdfetchinside delimeter

string

delimeter

string

text returns string inside text between delimeters
cmdfetchlines search

string

text returns lines containing search string {!SET $d1={!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}!}

{!RET cmdfetchlines izmir,$d1!}

cmdfetchnumbers index text returns index occurence of number in the text SORU:kadar say,41|

SABLON:{HER}({SAYI2}) (?:dan|den|nden|ndan|)? ([-+]?[0-9]*) (?:a|e|ya|ye|)? kadar say{HERSON}

CEVAP:{!FOR $i={SAYI2},$2

{!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!},

{!SET $i+=1!}

!}$2

cmdfetchnumeric DEPRECEATED
cmdfetchregex regular

expression

group index

to be

string makes a regular expression to string and fetches group with the index specified {!RET cmdfetchregex (.*?) kaç.*,1,{HERHANGİ1}!}
cmdfetchsentence DEPRECEATED
cmdfetchtaghtml selector encoder

(UTF-8)

text SORU:korku film%,40|

SABLON:{HERSON}(öner|tavsiye e|en iyi){HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.sinemalar.com/en-iyi-korku-filmleri!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class~=.*lists.*],$icerik!}

<mute><small>Kaynak: http://www.sinemalar.com/</small></mute>

cmdfetchtagjson SORU:yemek fiyat%,20|

SABLON:{EDAT}({HER1}) yemek fiyat{HERSON}

CEVAP:{!SET $link={!RET cmdsearchsite www.zomato.com,{HER1}!}!}

{!SET $icerik={!RET cmdloadurl $link!}!}

{!SET $json={!RET cmdfetchtagjson page_response,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue title,{!RET cmdgetjsonvalue pageInfo,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue text,{!RET cmdgetjsonvalue numeric_cft,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue payment_info,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}

<br><small><mute>Kaynak: http://zomato.com</mute></small>

cmdfetchtaglines selector text returns all elements parsed by selector. Elements

are given line by line

cmdfetchtagtext selector encoder

(UTF-8)

text SORU:bebek ismi,4|

CEVAP:{!SET secim={!RET inputbox Cinsiyeti nedir ?!}!}

{!IF $secim==erkek??

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xerkek.htm!}!}

::

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xkiz.htm!}!}

!}

{!SET rnd={!RET random 102!}!}

{!RET cmdfetchtagtext tr:eq({!GET rnd!}),ISO-8859-9,$dosya!}

<br><small><mute>{!GET rnd!}.sıradaki ismi senin için seçtim</mute></small>

cmdfetchtagvalue selector encoder

(UTF-8)

tag attribute

name

text SORU:şarkı sözü%,20|şarkısı%,2|söyle%,4|

SABLON:({HER1}) (şarkı sözü|şarkısı){HERSON}

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://sarki.alternatifim.com/listele.asp?fsarkici=&fsarki={!RET encode {!RET converttolatin {HER1}!}!}!}!}

{!SET $link=http://sarki.alternatifim.com/{!RET cmdfetchtagvalue a[target=arama]:nth-child(0),href,$data!}!}

{!SET $detaildata={!RET cmdloadurl UTF-8,$link!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class=sarkisozu],{!RET cmdremovetag script,$detaildata!}!}

<mute><small>Kaynak: sarki.alternatifim.com</small></mute>

cmdfloor {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}
cmdforwardbpl SORU:derin öğrenme cevabı,21|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=3!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

{!RET cmdforwardbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Üzeri nedir bilmiyorum ama bana verilen benzer örneklere göre 2 üzeri 3 değeri = {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}

cmdgeneratebuttonquizoff SORU:task1,20|

SABLON:1

CEVAP:{!RET cmdmessagebox Şu ana kadar sana uygun yakınlarda kiralık bir ev bulamadım ama bulunca haber vereceğim. {!RET cmdgeneratebuttonquizoff Artık bu görevi çalıştırma!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*

cmdgetcontact {!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdgetjsonarray key index json string {!SET icerik={!RET cmdloadurl https://api.sinemalar.com/ajax/json/ios/v1/get/theatre/0/1/165/60!}!}

{!RET cmdgetjsonarray :has(name:contains(Pendorya)),0,$icerik!}

cmdgetjsonarraysize SORU:json deneme,100|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl https://jsonplaceholder.typicode.com/users!}!}

{!SET $staArraySize={!RET cmdgetjsonarraysize ,$data!}!}

{!FOR $i=0,$staArraySize

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray ,$i,$data!}!}

{!RET cmdgetjsonvalues jsonelement,$row!}

İsim:{!GET $jsonelement[name]!}<br>

Kullanıcı:{!GET $jsonelement[username]!}<br><hr>

{!SET $i+=1!}

!}

cmdgetjsonvalue key json string SORU:test,20|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://api.geonames.org/postalCodeLookupJSON?postalcode=32800&country=TR&username=demo!}!}

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray postalcodes,0,$data!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue postalcode,$row!}!}

{!GET $value!}

cmdgetjsonvalues SORU:arama örnek1,100|

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdloadurl http://services.groupkt.com/country/get/all!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue RestResponse,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonarray result:has(name:contains(Turkey)),0,$value!}

cmdindexof substring start index text {!RET cmdindexof dünya,0,merhaba dünya<br>deneme yapıyorum!}
cmdlearnbpl SORU:derin öğrenme denemesi,20|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2;2;2;2;2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=1;2;4;5;6!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

{!SET $outputstr=2;4;16;32;64!}

{!RET cmdsplit ;,outputs,$outputstr!}

{!RET cmdshowprogressanimation!}

{!RET cmdlearnbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Öğrenme verileri şunlar:<br>{!GET $outputs[0]!}<br>{!GET $outputs[1]!}<br>{!GET $outputs[2]!}<br>{!GET $outputs[3]!}<br>{!GET $outputs[4]!}

cmdloadurl encoder

(UTF-8)

url loads site url output at given encoder name. Encoder

is optional

{!RET cmdloadurl UTF-8,http://ornek.com/ornek.txt !}

{!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}

cmdloadurlfetch SORU:kim bulmuştur,20|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} kim bulmuştur{HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.bilgilersitesi.com/tum-mucitler-ve-icatlari-tam-listesi-vikipedi.html,tr:has(td:contains({KELİME1}))!}

cmdloadurlfetchtagvalue
cmdloadurlpost SORU:post örnek,400|

CEVAP:{!RET cmdloadurlpost http://posttestserver.com/post.php?a=1&b=2!}

cmdmessagebox {!RET cmdmessagebox Ben erkek sesiyle konuşuyorum şu an!}
cmdmessageboxcallback {!RET cmdmessageboxcallback 2,red,Konuyu Sil,,RET konuyu sil!}
cmdmessageboxclose {!RET cmdmessageboxclose 17,indigo,Bir Daha Gösterme,<style>img{box-shadow: 0px 0px 0px #888888;float: left; margin: 6px 15px 15px 0px;}</style><img height=64px src=http://ceyd-a.net/images/friend.png>Artık yeni bir duygum daha var. Şimdi sadece üzüntü değil arkadaşlık duygusunu da gösterebiliyorum. ARKADAŞ OLALIM dersen deneyebilirsin. Eğer samimiyetimden hoşlanmazsan CİDDİ OL diyerek geri dönebilirsin!}
cmdmessageboxclosewithaction {!RET cmdmessageboxclosewithaction 12,blue,Ayarları Aç,Eğer mikrofon dinlemeye geçmiyorsa ayarlardan <b>Temel Google Algılamasını</b> seçiniz.,RET ses girişi ayarları!}
cmdmutedstring {!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}
cmdnext SORU:pendik hava,40|

CEVAP:{!RET cmdnext 3!}

cmdopenapp
cmdreadsms
cmdregreplace SORU:test,40|

CEVAP:{!RET cmdregreplace cenker,(.*) kimdir.*!}

cmdremovetag selector text SORU:show tv,20|

SABLON:{HERSON}yayın akışı{HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.tvyayinakisi.com/show-tv!}!}

{!RET cmdremovetag ins,{!RET cmdremovetag script,{!RET cmdfetchtaghtml div[class=six columns]:has(div[class~=.*time.*]),$icerik!}!}!}

cmdreplace search

string

replace

string

text {!RET cmdreplace IZMIR,Bir ilimiz,$d1!}
cmdreplaceall search

string

replace

string

text
cmdround
cmdsearchreminders SORU:yerlerim%,20|yerlerin%,20|

SABLON:yerleri.de ({HER1}){İ EKİ} ara{HERSON}

CEVAP:{!SET $ignored={!RET cmdsearchreminders yer,,,{HER1},true!}!}

{!IF $ignored== ??<b>{HER1}</b> kriterinde hiç bir yeriniz kaydedilmedi. Önce, {HER1} yerinde iseniz <b>Burası {HER1}</b> diyerek yer bilgisini kaydediniz::{!GET $ignored!}!}

ÖRNEK KULLANIM:yerlerimde (KAYITLI YER) ara

cmdsearchremindersbydate SORU:ne zaman gittim,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} ne zaman{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

{!RET cmdsearchremindersbydate YER,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,hala,,,true,2015-11-12,2016-11-13!}

cmdseslenincecalistir
cmdsetcurrentquizoff
cmdsetpitch SORU:incelt%,20|

SABLON:{HERSON}ses{HERSON}incelt{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpitch 2.0!} sesim inceldi sanırım

ÖRNEK KULLANIM:sesini incelt

cmdsetpreference SORU:sohbet modu%,40|

SABLON:{HERSON}sohbet modu{HERSON}aç

CEVAP:{!RET cmdsetpreference prefRecognizeContinously,true!}

Sohbet modu açılmıştır. Artık ön plandaki her konuşmamdan sonra dinlemeye geçeceğim.

cmdsetpreferencestr SORU:tema%,5|

SABLON:{HERSON}(açık|beyaz) tema{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpreferencestr prefTheme,1!}{!RET cmdsetpreferencestr prefFonts,Muli!}

CEYD-A yı kapatıp açtığınızda ekran açık temaya dönüşecektir

<br><small><mute>SAYDAM TEMA derseniz arka planı saydam olacaktır</mute></small>

cmdsetspeechrate SORU:hızlı oku%,4|hızlı konuş%,4|

CEVAP:{!SET ignored={!RET cmdsetspeechrate 2!}!}

{!RET cmdsetpreferencestr prefSpeechRate,3!}Artık hızlı konuşacağım.

cmdshowtds td index(es) to be shown isFirst table string shows only selected tds inside html table {!RET cmdshowtds 3,$icerik2!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,$icerik2!}

cmdshowtrs SORU:cmdgettvrating,100|

SABLON:cmdgettvrating ({HER1}),({HER1})

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.medyatava.com/rating/{HER1}!}}!}

{!SET icerik1={!RET cmdfetchtaghtml table[class~=.*rating_table.*],$icerik!}!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,{!RET cmdshowtrs 1;2;3,$icerik1!}!}

cmdspeaklang string lang SORU:adam ol%,11|

CEVAP:{!RET cmdspeaklang eurturkishmale,Nasıl? Şimdi adam oldum mu $SAHİBİNADI?!}

cmdsplit SORU:en sevdiklerim,20|benim,0.9|

SABLON:{EDAT}(benim |)en sevdiklerim( neler| ne)*

CEVAP:{!SET $keys={!RET listarray staMyFavorites!}!}

{!RET cmdsplit ;,array,$keys!}

{!SET staMyFavoritesSize={!GET staArraySize!}!}

{!IF $staMyFavoritesSize==1??.::

<br>Favorilerin şunlar:<br>

{!FOR $i=0,$staMyFavoritesSize

{!SET $j={!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!}!}

{!SET $anahtar={!RET cmdsplitandfetch ;,{!GET $j!},$keys!}!}

{!GET $anahtar!},{!GET $staMyFavorites[{!GET $anahtar!}]!}<br>

{!SET $i+=1!}

!}

!}

cmdsplitandfetch splitter

character

index text split text by splitter character into array and fetch

the string at the array index

SORU:lider%,10|

SABLON:{HERSON}(lig{HERSON}lider|lider{HERSON}kim|lider{HERSON}takım|hangi{HERSON}takım{HERSON}lider){HERSON}

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdsplitandfetch </tr>,1,{!RET puan durumu!}!}!}

{!IF $icerik!=??<table><tr>{!GET $icerik!}</tr></table>::!}

ÖRNEK KULLANIM:süper lig lideri kim

cmdstartvibrate SORU:masaj yap%,10|

CEVAP:{!IF $APPVERS>6.0.2.8??{!RET cmdmessagebox Masaj aleti olarak kullanabilmen için titreşimi en güçlü açıyorum. Artık elimden geldiği kadar.!}{!RET cmdstartvibrate!}::Bu özelliği CEYD-A nın yeni sürümlerdinde sunabiliyorum. İstersen beni ücretsiz Play Marketten güncelleyebilirsin!}

cmdstopvibrate
cmdsubstring start index end index text
cmdtrimspaces
cmdunion
cmdunmutedstring {!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}
contains {!SET cont={!RET contains {!RET appvers!},GA!}!}
convertdate yyyy-MM-

dd

format string

(default

{!SET $bugun={!RET convertdate bugün,dd.mm.YYYY!}!}{!GET $bugun!}
convertdatetominutes date time

string

default

value=yyyy-

returns minutes {!RET convertdatetominutes 2016-06-10 10:00:00!}
converttointeger {!RET converttointeger üçüncü!}
converttolatin string SORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>

converttonumber
creminder SORU:hatırlat,20|

SABLON:hatırlat

CEVAP:{!IF $staTimeQuestion!=??{!RET creminder saat {!GET $staTime!} da size {!GET staTimeQuestion!} uyarısını yapıyorum hatırlatmanız var!}

Saat {!GET $staTime!} da {!GET staTimeQuestion!} konulu hatırlatma yapacağım{!SET $staTimeQuestion=!}::!}

ÖNCEKİ KOMUT:ne zaman

decode encoded

string

decodes from url coded string {!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}
decodefetchtag SORU:iftar,20|

SABLON:({HERSON}nerede iftar{HERSON})|({HERSON}iftar nerede{HERSON})

CEVAP:{!SET dosya={!RET loadurlencode https://www.zomato.com/tr/istanbul/restoranlar?iftar=1!}!}

{!RET decodefetchtag $dosya,article!}

<br><small>Kaynak: zomato.com</small>

ÖRNEK KULLANIM:iftar nerede yenir

decodefetchtaghtml SORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.</small>

decodefetchtaglines
decodefetchtagsrc SORU:puan durumu%,7|puan tablosu%,7|lig sıralama%,7|

CEVAP:<style>td{font-size:1em;}a{color: inherit;}</style>{!SET icerik={!RET loadurlencode http://canliskor.milliyet.com.tr/fikstur/,UTF-8!}!}{!RET decodefetchtagsrc {!GET icerik!},div[class~=.*pdurum],UTF-8!}<small>Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/skorer/</small>

decodelinescontaining {!SET css={!RET loadurlencode http://www.powerturk.com/css/styles.css?v=23!}!}<style>{!RET decodelinescontaining $css,pop40Chart!}</style>!}!}{!GET $css!}
decodesplitandfetch SORU:ayır ve al,40|

CEVAP:{!SET dizi=2,4,8,32,103!}

{!RET decodesplitandfetch $dizi,,4!}

decodetagvalue SORU:masal oku,10|

CEVAP:<style>img{ display: block;max-width:200px;width: auto;height: auto;}</style>{!SET liste={!RET loadurlencode http://www.masaloku.com/kategori/masallar!}!} {!SET link={!RET decodetagvalue $liste,div[class=post-title]>a:nth-child(2),href!}!} {!SET icerik={!RET loadurlencode {!GET link!}!}!}{!RET decodefetchtagsrc $icerik,div[class=entry]>p!}<br><small>Kaynak: www.masaloku.com</small>

devicename SORU:modelin%,1|markan%,1|markası,1|telefonumun modeli%,1|

CEVAP:Modelim {!RET devicename!}, bence iyi cihaz. Sonuçta onun üzerine kuruluyum kötü demek mümkün mü ?

direk ara
emailaddr
encode decoded

string

transforms into url coded string {!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}
fetchalphas {!SET cumle=deneme yazısı yazıyorum!}{!RET fetchalphas $cumle,2!}
fetchdate
fetchnumbers SORU:kadar say,10|

SABLON:({HERSON}) (?:den|dan) ({HERSON}) (e|a|ye|ya) kadar say{HERSON}

CEVAP:{!IF {HERSON}<$2??{HERSON} {!RET {!RET fetchnumbers {!EVAL {HERSON}+1!},0!} den $2 e kadar say!} :: {HERSON}!}

ÖRNEK KULLANIM:(SAYI)dan (SAYI)ya kadar say

fetchnumeric text returns first occurence of numeric value in the text {!RET fetchnumeric benim boyum 1,74dir!}
fetchregex {!RET fetchregex $cumle,([0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}),0!}
fetchtag DEPRECEATED
fetchtagsrc DEPRECEATED
fetchtime
geldiğimde hatirlat
getcity {!SET sehir={!RET getcity!}!}
getdiskfree Cihazın boş disk alanı {!RET getdiskfree!}
getdisktotal Cihazın toplam disk alanı {!RET getdisktotal!}
getextfree
getexttotal
getjsonarray DEPRECEATED
getjsonvalue DEPRECEATED
getmemfree Cihazın boş hafıza alanı {!RET getmemfree!}
getmemtotal Cihazın toplam hafıza alanı {!RET getmemtotal!}
getprovince {!SET ilce={!RET strlowercase {!RET getprovince!}!}!}

!}

getrelationfromarray
getremainingdays spoken

format

format string

(default

returns remaining days {!SET $tarih=23 Nisan 2014!}

{!SET $gun={!RET cmdfetchnumbers 0,{!EVAL 0 – {!RET getremainingdays $tarih!}!}!}!} Ben {!GET $gun!} günlüğüm

getremainingtime {!SET ignored={!RET öğle vakti ne zaman!}!}

{!SET staTime={!GET $staOgle!}!}

{!SET $kalanzaman={!RET getremainingtime $staTime!}!}

getsearchimage search

string

unused {!RET getsearchimage ceyda,1!}
haber
haserror text returns empty if there is no error message in the text SORU:annemi ara,12|

CEVAP:{!SET $anneismi={!RET annenin ismi ne!}!}

{!SET $ret={!RET {!GET $anneismi!} ara!}!}

{!SET $err={!RET haserror $ret!}!}

{!IF $err??{!RET annem ara!}::!}

hatirlat
hava bulut
hava derece
hava durumu
hava hissedilen
hava kar
hava nasil
hava nem
hava rüzgar
hava yağmur
indexof
inputbox caption

string

SORU:yaşım kaç,5.1|kaç yaşındayım,5.1|

CEVAP:{!IF $staOwnerAge!= ??Yaşın bildiğim kadarıyla {!GET $staOwnerAge!}. Doğru değil mi ?::{!SET $staOwnerAge={!RET inputbox Yaşını bilmiyorum. Yaşın kaç ?!}!} !}

ÖRNEK KULLANIM:kaç yaşındayım

insidedelimeters SORU:şampiyon olur,3|

CEVAP:{!SET sayfa={!RET encode {!RET puan durumu!}!}!}{!SET satir={!RET decodefetchtag {!GET sayfa!},tr:contains(1.)!}!} {!RET decode {!RET insidedelimeters {!RET encode {!GET satir!}!},.,.!}!} şampiyon olabilir gibi görünüyor. Çünkü şu an lider durumda.<br>Elimdeki bilgiye göre oynadığı oyun sayısı ve puanı da şöyle<br>{!GET satir!}

ÖRNEK KULLANIM:kim şampiyon olur

internette ara SORU:ondescriptionnotfound,10|

SABLON:ondescriptionnotfound ({HERSON})

CEVAP:{!SET has={!RET cmdcontains kim,{!GET questionstring!}!}!}

{!IF $has!=??{!RET askshowpicture {HERSON}!}

::{!RET {!GET questionstring!} internette ara!}!}

linescontaining encoded

string

search string {!SET d1={!RET loadurlencode http://orneksite.com/ornekdosya.txt!}!}{!RET decode {!RET linescontaining {!GET d1!},ankara!}!}
listarray SORU:kampanya gir,10|

CEVAP:{!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}

{!IF $title!=tamam??

{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}

{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}

{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}

SORU:kampanyaları söyle,20|

CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}

listvariable array name lists array values SORU:severim,5|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.

SORU:seviyorum,5|

SABLON:{HERSON}(neleri seviyorum){HERSON}

CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}

listele
loadurlencode SORU:sitede araştır,16|

SABLON:({HERSON}) sitede araştır

CEVAP:{!SET icerik={!RET loadurlencode http://web.ceyd-a.com/?s={HERSON}!}!}{!RET decodefetchtag {!GET icerik!},div[class~=.*excerpt]!}

loadurlfetch url selector encoder SORU:nesi meşhur%,10|nesiyle meşhur%,10|nesi ünlü%,10|nesiyle ünlü%,10|

SABLON:({HER1}){NİN EKİ} (nesi|nesiyle){HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.nkfu.com/hangi-yore-nesiyle-unlu/,p:contains({HER1})!}

ÖRNEK KULLANIM:(İL İSMİ)nin nesi ünlüdür

loadurlsrc
macaddr
makefirstlettersuppercase string {!SET icerik1={!RET cmdloadurl https://www.wikiwand.com/tr/{!RET cmdreplace ,’_’,{!RET makefirstlettersuppercase {HER1}!}!}!}!} {!GET icerik1!}
makefirstletteruppercase string {!SET icerik={!RET cmdgetjsonarray five:has(name:contains({!RET makefirstletteruppercase {HERSON}!})),0,$data!}!} {!GET icerik!}
mqttpublish SORU:bağlan,20|

CEVAP:{!RET mqttpublish tcp://iot.eclipse.org:1883,Deneme yazısı,1,1!}

nedir
nedir gorsel DEPRECEATED
phonecall phone

number

loud speaker

on = true

CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

playmedia url is to be

parsed

SORU:çok yaşa,2|

CEVAP:Sende gör

{!RET playmedia http://static1.grsites.com/archive/sounds/people/people117.mp3,false!}

random random

range limit

SORU:yazı mı tura mı,10|yazımı turamı,10|yazı tura,5|

CEVAP:{!SET deger={!RET random 2!}!}{!IF $deger==1??Yazı::Tura!}

rconvertdate date string init format

yyyyMMdd

end format

yyyy-MM-dd

SORU:zaman,20|süre,20|

SABLON:{HERSON}ne kadar{HERSON}(kaldı|var)

CEVAP:{!SET kalan={!RET getremainingdays {!RET rconvertdate {!GET $staDate!},dd MMMM yyyy,yyyy-MM-dd!}!}!}

{!IF $kalan!= ??

<b>{!GET $staDateQuestion!}</b> konusu için {!GET $staDate!} tarihine {!GET kalan!} gün kalmıştır.

::

Bekleyen bir zaman işlemi göremedim. Önce bayram ne zaman, anneler günü ne zaman gibi sorular sorabilirsin

!}

removeproperty
resetarray SORU:kampanyaları sil,20|

CEVAP:{!RET resetarray kampanyalar!}

Mevcut kampanyaları sildim

resetvariable SORU:sevdiklerimi sil%,5|

CEVAP:{!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.

sakla SORU:burası,5|

SABLON:burası ({HER1})(?

ISLEM:$1 sakla

ÖRNEK KULLANIM:burası (EV, İŞYERİ, MARKET, LOKAL vs)

searcharray variable

name

relation

name

value searches 2 dimensional array for value ( value has sql

“like” syntax), return whole string containing value

SORU:kampanyasını söyle,20|

SABLON:({HER1}) kampanyasını söyle{HERSON}

CEVAP:{!RET searcharray {HER1},kampanyalar,%%!}

sendsms phone

number

message to

be send

SORU:sms,40|mesaj,40|de,40|yaz,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} (?:mesaj|sms) (?:at|gönder|yolla|çek) ({HERSON}) (?:de|yaz)

CEVAP:{!RET sendsms {HER1},$2!}

ÖRNEK KULLANIM:(KİŞİ İSMİ) mesaj gönder (İÇERİK) de

showhelpbuttons word help string {!RET showhelpbuttons {HERSON},İstersen <b>{HERSON} İNTERNETTE ARA</b> diyebilirsin. Senin için ararım veya KOMUTLAR dersen bildiğim tüm soru şablonlarını gösterebilirim.!}
showtabletds 100 gr {HERSON} {!RET showtabletds $satir,1,1!} kilokaloridir.
speaklang {!RET speaklang je veux aller au cinema,eurfrenchfemale!}
srvcache INTERNAL USE
strindexof
strinsidequotes
strlength string {!SET $cnt={!RET strlength $icerik!}!} {!GET icerik!} {!GET cnt!} harf uzunluğundadır
strlowercase string {!SET sehir={!RET strlowercase {!RET inputbox hangi şehir ?!}!}!} {!GET sehir!}
strreplace {!RET strreplace $satir4,Started,Başladı!}
strreplaceall {!RET strreplaceall $d1,%2F%2Fupload,http%3A%2F%2Fupload!}
strunescape
struppercase string {!RET struppercase büyük harflerle yazacağım bir örnek!}
substring {!SET $saat={!RET substring {!RET saat!},0,2!}!}

Saat {!GET $saat!}.

vers
voicedate spoken

format

returns yyyy-MM-dd formatted date {!RET voicedate bugün!}
websearch search

string

{!RET websearch {!GET $questionstring!}!}
Tanıdıklarınıza bu yazıyı önerin