CEYD Komut Seti ve Örnekler

Aşağıdaki tabloda sisteme ön tanımlı CEYD komutlarını bulabilirsiniz. Binlerce yeni komut bu komutlar tarafından oluşturulmaktadır. Komutların hangi parametreleri aldıkları, açıklamaları ve komutun kullanım örnekleri belirtilmektedir. Yeni oluşturulan komutlar diğer kullanıcıların yeni komut geliştirilmesinde de kullanıldığı için günden güne desteklenen komutların sayısı katlanarak artmaktadır.

https://ceyd-a.net/kodyaz veya yeni blok geliştirme sayfası olan https://ceyd-a.net/tasarla sayfalarından yeni komutlarınızı türetip ÇALIŞTIR butonuna basıp deneyebilirsiniz.
CEYD dili ile ilgili detaylı bilgiye CEYD Dili sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki referans tablosunun güncel halini CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE linkinden indirebilirsiniz.

Komut ekleme ile ilgili yardımcı dokümanlara ve videolara Komut Ekleme Nasıl Yapılır ? sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki referans tablosunun İngilizce hazırlanmış olması ön tanımlı komutların sadece Türkçe versiyonda değil CEYD-A’ nın İngilizce sürümünde de kullanılabildiği içindir. Ayrıca sadece Türkçe versiyonunda kullanılan 500 den fazla sistem komutu da vardır. Onları da ilerleyen günlerde dokümante etmeye çalışacağım.

 

CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE v2018.06.21
COMMAND NAMEINPUTDESCRIPTIONEXAMPLE
Parameter1Parameter2Parameter3Parameter4Parameter5
!adim nedir
!adin nedir
addpropertypropertyadd property to CEYD-A{!SET sifat=zeki!}Özelliklerime {!RET addproperty {!GET sifat!}!} olmayı ekledim Bana kendini anlat diyebilirsin
addtoarrayarrayrelationvalueadd value to two dimensional array containing relation like array[relation]=valueSABLON:(anne|baba|kardeşi|kızı|oğlu|eşi|teyze|amca|dayı|hala|büyükbaba|anneanne|babaanne|dede)(min|mın|mun|mün){HERSON}(ismi|adı) ({HERSON})

CEVAP:{!RET addtoarray sahip,$1,$4!} Tamam anladım.

$1$2 $3 nedir gibi sorular sorabilirsin

addtovariablearrayvalueadd value to one dimensional array like array[]=valueSABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim

appversreturns application version of CEYD-ACEVAP:{!IF $APPVERS<5.8.5??Bu komutu çalıştırabilmem için CEYD-A yı ücretsiz Google Marketten güncelleyiniz::Şu anda pil sıcaklığı {!EVAL {!RET3 pil sağlığı!} / 10!} derecedir!}
ara,phonecallphonenumberspeakeron = truemakes a phonecall to the phonenumber. Phonenumber may be a number or a name listed in the phonebook. If speakeron is true, the loud speaker will be onCEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

callactionactionUrimakes an intent call action to actionUriSABLON:{HERSON}en yakın({HER1})götür{HERSON}

CEVAP:{!SET d={!RET en yakın {HER1}!}!}

{!RET callaction google.navigation:q={!GET $ADDRESSLATITUDE!},{!GET $ADDRESSLONGITUDE!}!}

callintentactionuriextrakeyextravaluetypemakes an intent call action with detailed parametersSORU:yazısını gönder,15|

SABLON:({HERSON}) yazısını gönder{HERSON}

CEVAP:{!SET callintentmessage={HERSON} yazısını seçeceğiniz uygulamaya gönderiyorum!}

{!SET action=android.intent.action.SEND!}

{!SET extrakey=android.intent.extra.TEXT!}

{!SET extravalue={HERSON}!}

{!SET type=text/plain!}

{!RET callintent $action,,$extrakey,$extravalue,$type!}

checktimercommandresult

template

timer minutespecific time

yyyy-MM-dd

timer

counter

initiates a timer with specified intervals. When timer takes place, command is executed. $timerresult is the output of the command and it can be checked int the result templateCEVAP:10 dakika da bir dolar fiyatını söyleyeceğim.

{!RET checktimer ‘{!RET dolar!}’,'{!IF $timerresult>4.2??Dolar 4.2 eşiğini geçti.::Dolar 4.2 den düşük!} dolar şu an $timerresult TL’,1!}

clearscreen
cleartimersclears all timers{!RET cleartimers!}
clocationreminder(YER BİLGİSİ) gidince (AÇIKLAMA)It informs you as a reminder when the specified place is reachedSORU:yer hatırlat%,20|gittiğimde hatırlat%,20|geldiğimde hatırlat%,20|gelince hatırlat%,20|gidince hatırlat%,20|

SABLON:({HER1})(yerine|)(yer hatırlat|gittiğimde hatırlat|geldiğimde hatırlat|gidince hatırlat|gelince hatırlat){HERSON}

CEVAP:{!SET $yer={HER1}!}

{!IF $yer==??{!SET $yer={!RET inputbox Nereye gidince hatırlatma yapılacak ? (Örneğin ev, iş yeri)!}!}::!}

{!SET $aciklama={!RET inputbox {!GET yer!} yerine vardığınızda yapacağım hatırlatma içeriği nedir ?
Sonrasında hatırlatmanın yapılabilmesi için CEYD-A ayarlarında Yer Hatırlatmaları seçili olmalıdır.!}!}

{!RET {!GET $yer!} gidince {!GET aciklama!} clocationreminder!}

cmdaddactionwithpatternscommand namecommand patternaction stringThe command defines a new command that contains the name, question template, and action definition. The command is loaded on the device afterwardsSORU:demek,100|

SABLON:{EDAT}({HER1})(?:mek|mak) (?:demek) ({HERSON})(?:mek|mak) (?:demek)(dir|tir|dır|dur|dür|tır|tur|tür|)(?:| {HERSON})

CEVAP:

{!RET cmdaddactionwithpatterns {HER1}%,(.*?){HER1}(.*),(.*?) $2(.*)!}

Tamamdır. {HER1} demek $2 demek ile aynı anlama gelmekte.

ÖRNEK KULLANIM:(FİİL) demek (FİİL) demektir

cmdaddresponsewithpatternscommand namecommand patterndialog stringThe command defines a new command that contains the name, question template, and dialog definition. The command is loaded on the device afterwardsSORU:sonra,100|

SABLON:({HER1}) dediğimde ({HER1}) diye sor sonra ({HERSON})

CEVAP:{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘o yerin’,’$8′,’$3′!}!}

{!SET $yenisoru={!RET cmdreplace ‘onun ‘,’$8 ‘,{!GET $yenisoru!}!}!}

{!RET cmdaddresponsewithpatterns {HER1},.*,cmdaskandfollow $2,{!GET $yenisoru!}!}

ÖRNEK KULLANIM:(CÜMLE) dediğimde (SORU) diye sor sonra o yerin (CEVAP) söyle

cmdalertdialog
cmdaskandfollowquestionresult templateAfter asking the question, it transfers the your answer to the result template and calls the final form of the result template as a new command. It is for creating interconnected chatbot commands.SORU:soğuk,5.1|

SABLON:{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdaskandfollow hangi ilçeyi sordunuz ?,(.*) hava kaç derece!}

cmdceil
cmdcontainsneedlehaystackreturns empty if search sting is not found in the text{!RET cmdcontains IZMIR,$d1!}
cmdconverttotextSORU:ne zaman,2.09|hangi tarih,2.09|

SABLON:({HER1}) (hangi tarih|ne zaman){HERSON}

CEVAP:{!SET data={!RET loadurlfetch http://web.ceyd-a.net/main/testurl.php?q2={!RET encode {HER1}!}!}!}

{!RET cmdfetchdatesentence .{!RET cmdconverttotext {!GET $data!}!}.!}

cmddeletekey
cmdexeccommand tagcommand stringexecutes command string without looking alternatives but only for the command with the tag specified{!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdfetchalphasindextextreturns index occurence of alphanumeric string in

the text

cmdfetchinsidedelimeter

string

delimeter

string

textreturns string inside text between delimeters
cmdfetchlinessearch

string

textreturns lines containing search string{!SET $d1={!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}!}

{!RET cmdfetchlines izmir,$d1!}

cmdfetchnumbersindextextreturns index occurence of number in the textSORU:kadar say,41|

SABLON:{HER}({SAYI2}) (?:dan|den|nden|ndan|)? ([-+]?[0-9]*) (?:a|e|ya|ye|)? kadar say{HERSON}

CEVAP:{!FOR $i={SAYI2},$2

{!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!},

{!SET $i+=1!}

!}$2

cmdfetchnumericDEPRECEATED
cmdfetchregexregular

expression

group index

to be

stringmakes a regular expression to string and fetches group with the index specified{!RET cmdfetchregex (.*?) kaç.*,1,{HERHANGİ1}!}
cmdfetchsentenceDEPRECEATED
cmdfetchtaghtmlselectorencoder

(UTF-8)

textSORU:korku film%,40|

SABLON:{HERSON}(öner|tavsiye e|en iyi){HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.sinemalar.com/en-iyi-korku-filmleri!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class~=.*lists.*],$icerik!}

Kaynak: http://www.sinemalar.com/

cmdfetchtagjsonSORU:yemek fiyat%,20|

SABLON:{EDAT}({HER1}) yemek fiyat{HERSON}

CEVAP:{!SET $link={!RET cmdsearchsite www.zomato.com,{HER1}!}!}

{!SET $icerik={!RET cmdloadurl $link!}!}

{!SET $json={!RET cmdfetchtagjson page_response,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue title,{!RET cmdgetjsonvalue pageInfo,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue text,{!RET cmdgetjsonvalue numeric_cft,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}!}

{!RET cmdgetjsonvalue payment_info,{!RET cmdgetjsonvalue cft_data,{!RET cmdgetjsonvalue pageData,{!RET cmdgetjsonvalue response,$json!}!}!}!}


Kaynak: http://zomato.com

cmdfetchtaglinesselectortextreturns all elements parsed by selector. Elements

are given line by line

cmdfetchtagtextselectorencoder

(UTF-8)

textSORU:bebek ismi,4|

CEVAP:{!SET secim={!RET inputbox Cinsiyeti nedir ?!}!}

{!IF $secim==erkek??

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xerkek.htm!}!}

::

{!SET dosya={!RET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xkiz.htm!}!}

!}

{!SET rnd={!RET random 102!}!}

{!RET cmdfetchtagtext tr:eq({!GET rnd!}),ISO-8859-9,$dosya!}


{!GET rnd!}.sıradaki ismi senin için seçtim

cmdfetchtagvalueselectorencoder

(UTF-8)

tag attribute

name

textSORU:şarkı sözü%,20|şarkısı%,2|söyle%,4|

SABLON:({HER1}) (şarkı sözü|şarkısı){HERSON}

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://sarki.alternatifim.com/listele.asp?fsarkici=&fsarki={!RET encode {!RET converttolatin {HER1}!}!}!}!}

{!SET $link=http://sarki.alternatifim.com/{!RET cmdfetchtagvalue a[target=arama]:nth-child(0),href,$data!}!}

{!SET $detaildata={!RET cmdloadurl UTF-8,$link!}!}

{!RET cmdfetchtaghtml div[class=sarkisozu],{!RET cmdremovetag script,$detaildata!}!}

Kaynak: sarki.alternatifim.com

cmdfloor{!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}
cmdforwardbplSORU:derin öğrenme cevabı,21|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=3!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

{!RET cmdforwardbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Üzeri nedir bilmiyorum ama bana verilen benzer örneklere göre 2 üzeri 3 değeri = {!RET cmdfloor {!GET $outputs[0]!}!}

cmdgeneratebuttonquizoffSORU:task1,20|

SABLON:1

CEVAP:{!RET cmdmessagebox Şu ana kadar sana uygun yakınlarda kiralık bir ev bulamadım ama bulunca haber vereceğim. {!RET cmdgeneratebuttonquizoff Artık bu görevi çalıştırma!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*

cmdgetcontact{!RET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdgetjsonarraykeyindexjson string{!SET icerik={!RET cmdloadurl https://api.sinemalar.com/ajax/json/ios/v1/get/theatre/0/1/165/60!}!}

{!RET cmdgetjsonarray :has(name:contains(Pendorya)),0,$icerik!}

cmdgetjsonarraysizeSORU:json deneme,100|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl https://jsonplaceholder.typicode.com/users!}!}

{!SET $staArraySize={!RET cmdgetjsonarraysize ,$data!}!}

{!FOR $i=0,$staArraySize

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray ,$i,$data!}!}

{!RET cmdgetjsonvalues jsonelement,$row!}

İsim:{!GET $jsonelement[name]!}

Kullanıcı:{!GET $jsonelement[username]!}


 

{!SET $i+=1!}

!}

cmdgetjsonvaluekeyjson stringSORU:test,20|

CEVAP:{!SET $data={!RET cmdloadurl http://api.geonames.org/postalCodeLookupJSON?postalcode=32800&country=TR&username=demo!}!}

{!SET $row={!RET cmdgetjsonarray postalcodes,0,$data!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue postalcode,$row!}!}

{!GET $value!}

cmdgetjsonvaluesSORU:arama örnek1,100|

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdloadurl http://services.groupkt.com/country/get/all!}!}

{!SET $value={!RET cmdgetjsonvalue RestResponse,$icerik!}!}

{!RET cmdgetjsonarray result:has(name:contains(Turkey)),0,$value!}

cmdindexofsubstringstart indextext{!RET cmdindexof dünya,0,merhaba dünya
deneme yapıyorum!}
cmdlearnbplSORU:derin öğrenme denemesi,20|

CEVAP:{!SET $leftinputstr=2;2;2;2;2!}

{!RET cmdsplit ;,leftinputs,$leftinputstr!}

{!SET $rightinputstr=1;2;4;5;6!}

{!RET cmdsplit ;,rightinputs,$rightinputstr!}

{!SET $outputstr=2;4;16;32;64!}

{!RET cmdsplit ;,outputs,$outputstr!}

{!RET cmdshowprogressanimation!}

{!RET cmdlearnbpl $leftinputs,$rightinputs,$outputs!}

Öğrenme verileri şunlar:
{!GET $outputs[0]!}
{!GET $outputs[1]!}
{!GET $outputs[2]!}
{!GET $outputs[3]!}
{!GET $outputs[4]!}

cmdloadurlencoder

(UTF-8)

urlloads site url output at given encoder name. Encoder

is optional

{!RET cmdloadurl UTF-8,http://ornek.com/ornek.txt !}

{!RET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}

cmdloadurlfetchSORU:kim bulmuştur,20|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} kim bulmuştur{HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.bilgilersitesi.com/tum-mucitler-ve-icatlari-tam-listesi-vikipedi.html,tr:has(td:contains({KELİME1}))!}

cmdloadurlfetchtagvalue
cmdloadurlpostSORU:post örnek,400|

CEVAP:{!RET cmdloadurlpost http://posttestserver.com/post.php?a=1&b=2!}

cmdmessagebox{!RET cmdmessagebox Ben erkek sesiyle konuşuyorum şu an!}
cmdmessageboxcallback{!RET cmdmessageboxcallback 2,red,Konuyu Sil,,RET konuyu sil!}
cmdmessageboxclose{!RET cmdmessageboxclose 17,indigo,Bir Daha Gösterme,

Artık yeni bir duygum daha var. Şimdi sadece üzüntü değil arkadaşlık duygusunu da gösterebiliyorum. ARKADAŞ OLALIM dersen deneyebilirsin. Eğer samimiyetimden hoşlanmazsan CİDDİ OL diyerek geri dönebilirsin!}

cmdmessageboxclosewithaction{!RET cmdmessageboxclosewithaction 12,blue,Ayarları Aç,Eğer mikrofon dinlemeye geçmiyorsa ayarlardan Temel Google Algılamasını seçiniz.,RET ses girişi ayarları!}
cmdmutedstring{!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}
cmdnextSORU:pendik hava,40|

CEVAP:{!RET cmdnext 3!}

cmdopenapp
cmdreadsms
cmdregreplaceSORU:test,40|

CEVAP:{!RET cmdregreplace cenker,(.*) kimdir.*!}

cmdremovetagselectortextSORU:show tv,20|

SABLON:{HERSON}yayın akışı{HERSON}

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.tvyayinakisi.com/show-tv!}!}

{!RET cmdremovetag ins,{!RET cmdremovetag script,{!RET cmdfetchtaghtml div[class=six columns]:has(div[class~=.*time.*]),$icerik!}!}!}

cmdreplacesearch

string

replace

string

text{!RET cmdreplace IZMIR,Bir ilimiz,$d1!}
cmdreplaceallsearch

string

replace

string

text
cmdround
cmdsearchremindersSORU:yerlerim%,20|yerlerin%,20|

SABLON:yerleri.de ({HER1}){İ EKİ} ara{HERSON}

CEVAP:{!SET $ignored={!RET cmdsearchreminders yer,,,{HER1},true!}!}

{!IF $ignored== ??{HER1} kriterinde hiç bir yeriniz kaydedilmedi. Önce, {HER1} yerinde iseniz Burası {HER1} diyerek yer bilgisini kaydediniz::{!GET $ignored!}!}

ÖRNEK KULLANIM:yerlerimde (KAYITLI YER) ara

cmdsearchremindersbydateSORU:ne zaman gittim,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} ne zaman{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

{!RET cmdsearchremindersbydate YER,{HER1},,,true,1901-01-01,2051-01-01!}

CEVAP:{!RET cmdsearchremindersbydate ulaşılan yer,hala,,,true,2015-11-12,2016-11-13!}

cmdseslenincecalistir
cmdsetcurrentquizoff
cmdsetpitchSORU:incelt%,20|

SABLON:{HERSON}ses{HERSON}incelt{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpitch 2.0!} sesim inceldi sanırım

ÖRNEK KULLANIM:sesini incelt

cmdsetpreferenceSORU:sohbet modu%,40|

SABLON:{HERSON}sohbet modu{HERSON}aç

CEVAP:{!RET cmdsetpreference prefRecognizeContinously,true!}

Sohbet modu açılmıştır. Artık ön plandaki her konuşmamdan sonra dinlemeye geçeceğim.

cmdsetpreferencestrSORU:tema%,5|

SABLON:{HERSON}(açık|beyaz) tema{HERSON}

CEVAP:{!RET cmdsetpreferencestr prefTheme,1!}{!RET cmdsetpreferencestr prefFonts,Muli!}

CEYD-A yı kapatıp açtığınızda ekran açık temaya dönüşecektir


SAYDAM TEMA derseniz arka planı saydam olacaktır

cmdsetspeechrateSORU:hızlı oku%,4|hızlı konuş%,4|

CEVAP:{!SET ignored={!RET cmdsetspeechrate 2!}!}

{!RET cmdsetpreferencestr prefSpeechRate,3!}Artık hızlı konuşacağım.

cmdshowtdstd index(es) to be shownisFirsttable stringshows only selected tds inside html table{!RET cmdshowtds 3,$icerik2!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,$icerik2!}

cmdshowtrsSORU:cmdgettvrating,100|

SABLON:cmdgettvrating ({HER1}),({HER1})

CEVAP:{!SET icerik={!RET cmdloadurl http://www.medyatava.com/rating/{HER1}!}}!}

{!SET icerik1={!RET cmdfetchtaghtml table[class~=.*rating_table.*],$icerik!}!}

{!RET cmdshowtds 1;2;3,{!RET cmdshowtrs 1;2;3,$icerik1!}!}

cmdspeaklangstringlangSORU:adam ol%,11|

CEVAP:{!RET cmdspeaklang eurturkishmale,Nasıl? Şimdi adam oldum mu $SAHİBİNADI?!}

cmdsplitSORU:en sevdiklerim,20|benim,0.9|

SABLON:{EDAT}(benim |)en sevdiklerim( neler| ne)*

CEVAP:{!SET $keys={!RET listarray staMyFavorites!}!}

{!RET cmdsplit ;,array,$keys!}

{!SET staMyFavoritesSize={!GET staArraySize!}!}

{!IF $staMyFavoritesSize==1??.::


Favorilerin şunlar:

{!FOR $i=0,$staMyFavoritesSize

{!SET $j={!RET cmdfetchnumbers 0,{!GET $i!}!}!}

{!SET $anahtar={!RET cmdsplitandfetch ;,{!GET $j!},$keys!}!}

{!GET $anahtar!},{!GET $staMyFavorites[{!GET $anahtar!}]!}

{!SET $i+=1!}

!}

!}

cmdsplitandfetchsplitter

character

indextextsplit text by splitter character into array and fetch

the string at the array index

SORU:lider%,10|

SABLON:{HERSON}(lig{HERSON}lider|lider{HERSON}kim|lider{HERSON}takım|hangi{HERSON}takım{HERSON}lider){HERSON}

CEVAP:{!SET $icerik={!RET cmdsplitandfetch

cmdstartvibrateSORU:masaj yap%,10|

CEVAP:{!IF $APPVERS>6.0.2.8??{!RET cmdmessagebox Masaj aleti olarak kullanabilmen için titreşimi en güçlü açıyorum. Artık elimden geldiği kadar.!}{!RET cmdstartvibrate!}::Bu özelliği CEYD-A nın yeni sürümlerdinde sunabiliyorum. İstersen beni ücretsiz Play Marketten güncelleyebilirsin!}

cmdstopvibratecmdsubstringstart indexend indextextcmdtrimspacescmdunioncmdunmutedstring{!SET $icerik={!RET cmdshowfriendlyresponse!}!}{!RET cmdunmutedstring $icerik!}{!RET cmdmutedstring $icerik!}contains{!SET cont={!RET contains {!RET appvers!},GA!}!}convertdateyyyy-MM-

dd

format string

(default

{!SET $bugun={!RET convertdate bugün,dd.mm.YYYY!}!}{!GET $bugun!}convertdatetominutesdate time

string

default

value=yyyy-

returns minutes{!RET convertdatetominutes 2016-06-10 10:00:00!}converttointeger{!RET converttointeger üçüncü!}converttolatinstringSORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.

converttonumbercreminderSORU:hatırlat,20|

SABLON:hatırlat

CEVAP:{!IF $staTimeQuestion!=??{!RET creminder saat {!GET $staTime!} da size {!GET staTimeQuestion!} uyarısını yapıyorum hatırlatmanız var!}

Saat {!GET $staTime!} da {!GET staTimeQuestion!} konulu hatırlatma yapacağım{!SET $staTimeQuestion=!}::!}

ÖNCEKİ KOMUT:ne zaman

decodeencoded

string

decodes from url coded string{!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}decodefetchtagSORU:iftar,20|

SABLON:({HERSON}nerede iftar{HERSON})|({HERSON}iftar nerede{HERSON})

CEVAP:{!SET dosya={!RET loadurlencode https://www.zomato.com/tr/istanbul/restoranlar?iftar=1!}!}

{!RET decodefetchtag $dosya,article!}


Kaynak: zomato.com

ÖRNEK KULLANIM:iftar nerede yenir

decodefetchtaghtmlSORU:burç yorumu%,5|

CEVAP:{!SET burc={!RET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}!}{!SET d1={!RET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{!RET converttolatin {!GET burc!}!}!}!}{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}Yorumlar mahmure.com sitesinden alıntıdır.

decodefetchtaglinesdecodefetchtagsrcSORU:puan durumu%,7|puan tablosu%,7|lig sıralama%,7|

CEVAP:

{!SET icerik={!RET loadurlencode http://canliskor.milliyet.com.tr/fikstur/,UTF-8!}!}{!RET decodefetchtagsrc {!GET icerik!},div[class~=.*pdurum],UTF-8!}Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/skorer/

decodelinescontaining{!SET css={!RET loadurlencode http://www.powerturk.com/css/styles.css?v=23!}!}

!}!}{!GET $css!}

decodesplitandfetchSORU:ayır ve al,40|

CEVAP:{!SET dizi=2,4,8,32,103!}

{!RET decodesplitandfetch $dizi,,4!}

decodetagvalueSORU:masal oku,10|

CEVAP:

{!SET liste={!RET loadurlencode http://www.masaloku.com/kategori/masallar!}!} {!SET link={!RET decodetagvalue $liste,div[class=post-title]>a:nth-child(2),href!}!} {!SET icerik={!RET loadurlencode {!GET link!}!}!}{!RET decodefetchtagsrc $icerik,div[class=entry]>p!}
Kaynak: www.masaloku.com

devicenameSORU:modelin%,1|markan%,1|markası,1|telefonumun modeli%,1|

CEVAP:Modelim {!RET devicename!}, bence iyi cihaz. Sonuçta onun üzerine kuruluyum kötü demek mümkün mü ?

direk araemailaddrencodedecoded

string

transforms into url coded string{!RET {!RET decode {!RET cmdreplace ‘%2C’,’ OR ‘,{!RET encode {!RET cmdlistmosttopics!}!}!}!} haberleri!}fetchalphas{!SET cumle=deneme yazısı yazıyorum!}{!RET fetchalphas $cumle,2!}fetchdatefetchnumbersSORU:kadar say,10|

SABLON:({HERSON}) (?:den|dan) ({HERSON}) (e|a|ye|ya) kadar say{HERSON}

CEVAP:{!IF {HERSON}<$2??{HERSON} {!RET {!RET fetchnumbers {!EVAL {HERSON}+1!},0!} den $2 e kadar say!} :: {HERSON}!}

ÖRNEK KULLANIM:(SAYI)dan (SAYI)ya kadar say

fetchnumerictextreturns first occurence of numeric value in the text{!RET fetchnumeric benim boyum 1,74dir!}fetchregex{!RET fetchregex $cumle,([0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}),0!}fetchtagDEPRECEATEDfetchtagsrcDEPRECEATEDfetchtimegeldiğimde hatirlatgetcity{!SET sehir={!RET getcity!}!}getdiskfreeCihazın boş disk alanı {!RET getdiskfree!}getdisktotalCihazın toplam disk alanı {!RET getdisktotal!}getextfreegetexttotalgetjsonarrayDEPRECEATEDgetjsonvalueDEPRECEATEDgetmemfreeCihazın boş hafıza alanı {!RET getmemfree!}getmemtotalCihazın toplam hafıza alanı {!RET getmemtotal!}getprovince{!SET ilce={!RET strlowercase {!RET getprovince!}!}!}

!}

getrelationfromarraygetremainingdaysspoken

format

format string

(default

returns remaining days{!SET $tarih=23 Nisan 2014!}

{!SET $gun={!RET cmdfetchnumbers 0,{!EVAL 0 – {!RET getremainingdays $tarih!}!}!}!} Ben {!GET $gun!} günlüğüm

getremainingtime{!SET ignored={!RET öğle vakti ne zaman!}!}

{!SET staTime={!GET $staOgle!}!}

{!SET $kalanzaman={!RET getremainingtime $staTime!}!}

getsearchimagesearch

string

unused{!RET getsearchimage ceyda,1!}haberhaserrortextreturns empty if there is no error message in the textSORU:annemi ara,12|

CEVAP:{!SET $anneismi={!RET annenin ismi ne!}!}

{!SET $ret={!RET {!GET $anneismi!} ara!}!}

{!SET $err={!RET haserror $ret!}!}

{!IF $err??{!RET annem ara!}::!}

hatirlathava buluthava derecehava durumuhava hissedilenhava karhava nasilhava nemhava rüzgarhava yağmurindexofinputboxcaption

string

SORU:yaşım kaç,5.1|kaç yaşındayım,5.1|

CEVAP:{!IF $staOwnerAge!= ??Yaşın bildiğim kadarıyla {!GET $staOwnerAge!}. Doğru değil mi ?::{!SET $staOwnerAge={!RET inputbox Yaşını bilmiyorum. Yaşın kaç ?!}!} !}

ÖRNEK KULLANIM:kaç yaşındayım

insidedelimetersSORU:şampiyon olur,3|

CEVAP:{!SET sayfa={!RET encode {!RET puan durumu!}!}!}{!SET satir={!RET decodefetchtag {!GET sayfa!},tr:contains(1.)!}!} {!RET decode {!RET insidedelimeters {!RET encode {!GET satir!}!},.,.!}!} şampiyon olabilir gibi görünüyor. Çünkü şu an lider durumda.
Elimdeki bilgiye göre oynadığı oyun sayısı ve puanı da şöyle
{!GET satir!}

ÖRNEK KULLANIM:kim şampiyon olur

internette araSORU:ondescriptionnotfound,10|

SABLON:ondescriptionnotfound ({HERSON})

CEVAP:{!SET has={!RET cmdcontains kim,{!GET questionstring!}!}!}

{!IF $has!=??{!RET askshowpicture {HERSON}!}

::{!RET {!GET questionstring!} internette ara!}!}

linescontainingencoded

string

search string{!SET d1={!RET loadurlencode http://orneksite.com/ornekdosya.txt!}!}{!RET decode {!RET linescontaining {!GET d1!},ankara!}!}listarraySORU:kampanya gir,10|

CEVAP:{!SET title={!RET inputbox Kampanya ismi ?!}!}

{!IF $title!=tamam??

{!SET desc={!RET inputbox Tanımı ?!}!}

{!RET addtoarray $title,kampanyalar,$desc!}

{!RET kampanya gir!}::Tamam. Kampanyaları girdim.!}

SORU:kampanyaları söyle,20|

CEVAP:{!RET listarray kampanyalar!}

listvariablearray namelists array valuesSORU:severim,5|

SABLON:{HER}({KELİME1}){İ EKİ} severim{HERSON}

CEVAP:{!RET addtovariable staLikeList,{KELİME1}!}Tamam {KELİME1} sevdiğini öğrendim.

SORU:seviyorum,5|

SABLON:{HERSON}(neleri seviyorum){HERSON}

CEVAP:{!RET listvariable staLikeList!}

listeleloadurlencodeSORU:sitede araştır,16|

SABLON:({HERSON}) sitede araştır

CEVAP:{!SET icerik={!RET loadurlencode https://web.ceyd-a.com/?s={HERSON}!}!}{!RET decodefetchtag {!GET icerik!},div[class~=.*excerpt]!}

loadurlfetchurlselectorencoderSORU:nesi meşhur%,10|nesiyle meşhur%,10|nesi ünlü%,10|nesiyle ünlü%,10|

SABLON:({HER1}){NİN EKİ} (nesi|nesiyle){HERSON}

CEVAP:{!RET loadurlfetch http://www.nkfu.com/hangi-yore-nesiyle-unlu/,p:contains({HER1})!}

ÖRNEK KULLANIM:(İL İSMİ)nin nesi ünlüdür

loadurlsrcmacaddrmakefirstlettersuppercasestring{!SET icerik1={!RET cmdloadurl https://www.wikiwand.com/tr/{!RET cmdreplace ,’_’,{!RET makefirstlettersuppercase {HER1}!}!}!}!} {!GET icerik1!}makefirstletteruppercasestring{!SET icerik={!RET cmdgetjsonarray five:has(name:contains({!RET makefirstletteruppercase {HERSON}!})),0,$data!}!} {!GET icerik!}mqttpublishSORU:bağlan,20|

CEVAP:{!RET mqttpublish tcp://iot.eclipse.org:1883,Deneme yazısı,1,1!}

nedirnedir gorselDEPRECEATEDphonecallphone

number

loud speaker

on = true

CEVAP:{!IF $staPhoneNumber!=??

{!GET $staPhoneName!} aranacak.{!RET phonecall {!GET $staPhoneNumber!},false!}::{!RET ara!}!}

ÖNCEKİ KOMUT:*:contains istiyorum

playmediaurlis to be

parsed

SORU:çok yaşa,2|

CEVAP:Sende gör

{!RET playmedia http://static1.grsites.com/archive/sounds/people/people117.mp3,false!}

randomrandom

range limit

SORU:yazı mı tura mı,10|yazımı turamı,10|yazı tura,5|

CEVAP:{!SET deger={!RET random 2!}!}{!IF $deger==1??Yazı::Tura!}

rconvertdatedate stringinit format

yyyyMMdd

end format

yyyy-MM-dd

SORU:zaman,20|süre,20|

SABLON:{HERSON}ne kadar{HERSON}(kaldı|var)

CEVAP:{!SET kalan={!RET getremainingdays {!RET rconvertdate {!GET $staDate!},dd MMMM yyyy,yyyy-MM-dd!}!}!}

{!IF $kalan!= ??

{!GET $staDateQuestion!} konusu için {!GET $staDate!} tarihine {!GET kalan!} gün kalmıştır.

::

Bekleyen bir zaman işlemi göremedim. Önce bayram ne zaman, anneler günü ne zaman gibi sorular sorabilirsin

!}

removepropertyresetarraySORU:kampanyaları sil,20|

CEVAP:{!RET resetarray kampanyalar!}

Mevcut kampanyaları sildim

resetvariableSORU:sevdiklerimi sil%,5|

CEVAP:{!RET resetvariable staLikeList!}Tamam. sevdiklerini tuttuğum listeyi sildim.

saklaSORU:burası,5|

SABLON:burası ({HER1})(?

ISLEM:$1 sakla

ÖRNEK KULLANIM:burası (EV, İŞYERİ, MARKET, LOKAL vs)

searcharrayvariable

name

relation

name

valuesearches 2 dimensional array for value ( value has sql

“like” syntax), return whole string containing value

SORU:kampanyasını söyle,20|

SABLON:({HER1}) kampanyasını söyle{HERSON}

CEVAP:{!RET searcharray {HER1},kampanyalar,%%!}

sendsmsphone

number

message to

be send

SORU:sms,40|mesaj,40|de,40|yaz,40|

SABLON:({HER1}){E EKİ} (?:mesaj|sms) (?:at|gönder|yolla|çek) ({HERSON}) (?:de|yaz)

CEVAP:{!RET sendsms {HER1},$2!}

ÖRNEK KULLANIM:(KİŞİ İSMİ) mesaj gönder (İÇERİK) de

showhelpbuttonswordhelp string{!RET showhelpbuttons {HERSON},İstersen {HERSON} İNTERNETTE ARA diyebilirsin. Senin için ararım veya KOMUTLAR dersen bildiğim tüm soru şablonlarını gösterebilirim.!}showtabletds100 gr {HERSON} {!RET showtabletds $satir,1,1!} kilokaloridir.speaklang{!RET speaklang je veux aller au cinema,eurfrenchfemale!}srvcacheINTERNAL USEstrindexofstrinsidequotesstrlengthstring{!SET $cnt={!RET strlength $icerik!}!} {!GET icerik!} {!GET cnt!} harf uzunluğundadırstrlowercasestring{!SET sehir={!RET strlowercase {!RET inputbox hangi şehir ?!}!}!} {!GET sehir!}strreplace{!RET strreplace $satir4,Started,Başladı!}strreplaceall{!RET strreplaceall $d1,%2F%2Fupload,http%3A%2F%2Fupload!}strunescapestruppercasestring{!RET struppercase büyük harflerle yazacağım bir örnek!}substring{!SET $saat={!RET substring {!RET saat!},0,2!}!}

Saat {!GET $saat!}.

versvoicedatespoken

format

returns yyyy-MM-dd formatted date{!RET voicedate bugün!}websearchsearch

string

{!RET websearch {!GET $questionstring!}!}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.